Peritodial Glucose 1,36 % solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

peritodial glucose 1,36 % solution for peritoneal dialysis

Биофарм инженеринг АД - Физиологичен разтвор - 1,36 % solution for peritoneal dialysis

Peritodial Glucose 2,27 % solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

peritodial glucose 2,27 % solution for peritoneal dialysis

Биофарм инженеринг АД - Физиологичен разтвор - 2,27 % solution for peritoneal dialysis

Peritodial Glucose 3,86 % solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

peritodial glucose 3,86 % solution for peritoneal dialysis

Биофарм инженеринг АД - Физиологичен разтвор - 3,86 % solution for peritoneal dialysis

Peritodial Duo Glucose 1,36% solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

peritodial duo glucose 1,36% solution for peritoneal dialysis

Биофарм инженеринг АД - Физиологичен разтвор - 1,36% solution for peritoneal dialysis

Extraneal Clear - Flex  solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

extraneal clear - flex  solution for peritoneal dialysis

Бакстер България ЕООД - Физиологичен разтвор - solution for peritoneal dialysis

Dianeal Pd4 Glucose   1,36% w/v/13,6 mg/ml solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dianeal pd4 glucose   1,36% w/v/13,6 mg/ml solution for peritoneal dialysis

Бакстер България ЕООД - Физиологичен разтвор -   1,36% w/v/13,6 mg/ml solution for peritoneal dialysis

Dianeal Pd4 Glucose   2, 27% w/v/ 22, 7mg/ml solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dianeal pd4 glucose   2, 27% w/v/ 22, 7mg/ml solution for peritoneal dialysis

Бакстер България ЕООД - Физиологичен разтвор -   2, 27% w/v/ 22, 7mg/ml solution for peritoneal dialysis

Dianeal Pd4 Glucose 3, 86% w/v/ 38, 6 mg/ml solution for peritoneal dialysis България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dianeal pd4 glucose 3, 86% w/v/ 38, 6 mg/ml solution for peritoneal dialysis

Бакстер България ЕООД - Физиологичен разтвор - 3, 86% w/v/ 38, 6 mg/ml solution for peritoneal dialysis