Aspetax Adipharm 300 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

aspetax adipharm 300 mg film - coated tablets

Адифарм "ЕАД" - Ацетилсалициловата киселина - 300 mg film - coated tablets

Acetysal 500 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

acetysal 500 mg tablets

Актавис ЕАД - Ацетилсалициловата киселина - 500 mg tablets