Natrium Chloride 0,9 % + Glucose 5 % B. Braun solution for infusion  България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

natrium chloride 0,9 % + glucose 5 % b. braun solution for infusion 

b.braun melsungen ag - Електролити с въглехидрати - 0,9 % + glucose 5 % b. braun solution for infusion