Metformin - Tchaikapharma 850 mg film-coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

metformin - tchaikapharma 850 mg film-coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Метформин - 850 mg film-coated tablets

Siofor 850 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

siofor 850 mg film - coated tablets

berlin-chemie ag menarini group - Метформина хидрохлорид - 850 mg film - coated tablets