RILEXINE 200 T България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

rilexine 200 t

virbac - Цефалексина (като монохидрат) - интрамамарна суспензия - 200 mg/спринцовка - крави

TSEFALEN 1000 mg FILM-COATED TABLETS FOR DOGS България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

tsefalen 1000 mg film-coated tablets for dogs

nexmune italy s.r.l. - Цефалексина - филмирани таблетки - 1000 mg/таблетка - кучета

RILEXINE 15 inj. 15 g/100 ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

rilexine 15 inj. 15 g/100 ml

virbac - Цефалексина (като монохидрат) - инжекционна суспензия - 15 g/100 ml - говеда