Roswera 5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo Mesto

АТС код:

C10AA7

дозиране:

5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Roswera, 5 mg film - coated tablets x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

Дата Оторизация:

2014-11-25

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите