Riximyo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ритуксимаб

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

L01FA01

INN (Международно Name):

rituximab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid; Microscopic Polyangiitis; Wegener Granulomatosis

Терапевтични показания:

Riximyo is indicated in adults for the following indications:Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL)Riximyo is indicated for the treatment of previously untreated adult patients with stage III-IV follicular lymphoma in combination with chemotherapy. Riximyo maintenance therapy is indicated for the treatment of adult follicular lymphoma patients responding to induction therapy. Riximyo monotherapy is indicated for treatment of adult patients with stage III-IV follicular lymphoma who are chemoresistant or are in their second or subsequent relapse after chemotherapy. Riximyo is indicated for the treatment of adult patients with CD20 positive diffuse large B cell non-Hodgkin’s lymphoma in combination with CHOP (cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednisolone) chemotherapy. Riximyo in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of paediatric patients (aged ≥ 6 months to < 18 years old) with previously untreated advanced stage CD20 positive diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), Burkitt lymphoma (BL)/Burkitt leukaemia (mature B-cell acute leukaemia) (BAL) or Burkitt-like lymphoma (BLL). Chronic lymphocytic leukaemia (CLL)Riximyo in combination with chemotherapy is indicated for the treatment of patients with previously untreated and relapsed/refractory chronic lymphocytic leukaemia. Има само ограничени данни за ефикасността и безопасността за пациентите, по-рано лекувани с моноклонални антитела, включително и технология на органичния синтез или болни, рефрактерных към предишната технология на органичния синтез + химиотерапия. См. раздел 5. 1 за допълнителна информация. Rheumatoid arthritisRiximyo in combination with methotrexate is indicated for the treatment of adult patients with severe active rheumatoid arthritis who have had an inadequate response or intolerance to other disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARD) including one or more tumour necrosis factor (TNF) inhibitor therapies. Технология на органичния синтез е доказано, че намалява скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. Granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitisRiximyo, in combination with glucocorticoids, is indicated for the treatment of adult patients with severe, active granulomatosis with polyangiitis (Wegener’s) (GPA) and microscopic polyangiitis (MPA). Riximyo, in combination with glucocorticoids, is indicated for the induction of remission in paediatric patients (aged ≥ 2 to < 18 years old) with severe, active GPA (Wegener’s) and MPA. Pemphigus vulgarisRiximyo is indicated for the treatment of patients with moderate to severe pemphigus vulgaris (PV).

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-15

Листовка

                80
Б. ЛИСТОВКА
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIXIMYO 100 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
RIXIMYO 500 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ритуксимаб (rituximab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Riximyo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи Riximyo
3.
Как се прилага Riximyo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Riximyo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIXIMYO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIXIMYO
Riximyo съдържа активното вещество
ритуксимаб. Това е вид белтък, наречен
„моноклонално
антитяло“. Той се свързва към
повърхността на един вид бели кръвни
кл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Riximyo 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Riximyo 500 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Riximyo 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки ml съдържа 10 mg ритуксимаб.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
ритуксимаб (rituximab).
Riximyo 500 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки ml съдържа 10 mg ритуксимаб.
Всеки флакон от 50 ml съдържа 500 mg
ритуксимаб (rituximab).
Ритуксимаб е продукт на генното
инженерство, химерно мише/човешко
моноклонално
антитяло, представляващо
гликозилиран имуноглобулин с човешки
IgG1 константни участъци
и миши последователности в леките и
тежките вериги на вариабилните
участъци. Антитялото
се получава от клетъчна суспензионна
култура от бозайници (яйчник от
китайски хамстер) и е
пречистено с афинитетна
хроматография и йонообменна техника,
включително процедури за
специфично вирусно инактивиране и
отстраняване.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон от 10 ml съдържа 2,3 mmol (52,6 mg)
натрий.
Всеки флакон от 50 ml съдържа 11,5 mmol (263,2 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2023
Листовка Листовка чешки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2023
Листовка Листовка датски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2023
Листовка Листовка немски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2023
Листовка Листовка естонски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2023
Листовка Листовка гръцки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2023
Листовка Листовка английски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2021
Листовка Листовка френски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2023
Листовка Листовка италиански 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2021
Листовка Листовка латвийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2021
Листовка Листовка литовски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2023
Листовка Листовка унгарски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2023
Листовка Листовка малтийски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2021
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2021
Листовка Листовка полски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2023
Листовка Листовка португалски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2021
Листовка Листовка румънски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2023
Листовка Листовка словашки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2023
Листовка Листовка словенски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2021
Листовка Листовка фински 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2023
Листовка Листовка шведски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2023
Листовка Листовка норвежки 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2023
Листовка Листовка исландски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2023
Листовка Листовка хърватски 21-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите