Panacur AquaSol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

фенбендазол

Предлага се от:

Intervet International BV

АТС код:

QP52AC13

INN (Международно Name):

fenbendazole

Терапевтична група:

Pigs; Chicken

Терапевтична област:

Антгельминтики, , Бензимидазолы и сродни вещества, фенбендазола

Терапевтични показания:

За лечение на стомашно-чревни нематоди от свине, заразени с:аскарида АЧС (възрастен, червата и миграция-ларва хранително стадии);Oesophagostomum). (възрастни етап);власоглавы suis (възрастни етап). За лечение на стомашно-чревни нематодозах пилета, заразени с:Ascaridia Galli л (L5 и възрастни);Heterakis gallinarum (Л5 и възрастни);Capillaria). (Л5 и възрастни).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-12-09

Листовка

                B. ЛИСТОВКА
15
ЛИСТОВКА:
PANACUR AQUASOL
200 MG/ML, СУСПЕНЗИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЪВ
ВОДАТА ЗА ПИЕНЕ, ЗА ПРАСЕТА И ПИЛЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба
:
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата
:
Intervet Productions SA
Rue de Lyons
27460 Igoville
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Panacur AquaSol, 200 mg/ml, суспензия за
приложение, във водата за пиене, за
прасета и пилета.
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Ветеринарномедицинският продукт е
перорална суспензия за приложение
чрез вода за пиене с
бял до светлокремав цвят, съдържаща 200
mg/ml fenbendazole и 20 mg/ml benzyl alcohol (Е1519).
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Прасета:
За лечение и контрол на
гастроинтестинални нематоди при
прасета, опаразитени с:
-
_Ascaris suum_
(възрастни, интестинални и мигриращи
ларвни форми)
_ _
_- _
_Oesophagostomum_
spp (възрастни форми)
-
_Trichuris suis (възрастни форми) _
Пилета:
Лечение на гастроинтестинални
нематоди при пилета, опаразитени с:
_-_
_ _
_Ascaridia galli_
(L5 и възрастни форми)
_-_
_ _
_Heterakis gallinarum_
(L5 и възрастни форми)
_-_
_ _
_Capillaria_
spp. (L5 и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                _ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Panacur AquaSol 200 mg/ml, суспензия за
приложение във водата за пиене, за
прасета и пилета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Fenbendazole
200 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Benzyl alcohol (E1519)
20 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т.6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Суспензия за приложение във вода за
пиене с бял до светлокремав цвят.
Частиците на суспензията са с размер
по-малък от 1 микрон.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета и пилета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Прасета:
Лечение и контрол на
гастроинтестинални нематоди при
прасета, опаразитени с:
_-_
_ _
_Ascaris suum_
(възрастни, интестинални и мигриращи
ларвни форми)
_-_
_ _
_Oesophagostomum_
spp (възрастни форми)
_-_
_ _
_Trichuris suis_
(възрастни форми)
Пилета:
Лечение на гастроинтестинални
нематоди при пилета, опаразитени с:
_-_
_ _
_Ascaridia galli_
(L5 и възрастни форми)
_-_
_ _
_Heterakis gallinarum_
(L5 и възрастни форми)
_-_
_ _
_Capillaria _
spp.( L5 и възрастни форми)
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-04-2018
Листовка Листовка чешки 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-04-2018
Листовка Листовка датски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-04-2018
Листовка Листовка немски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-04-2018
Листовка Листовка естонски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-04-2018
Листовка Листовка гръцки 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-04-2018
Листовка Листовка английски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-04-2018
Листовка Листовка френски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-04-2018
Листовка Листовка италиански 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-04-2018
Листовка Листовка латвийски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-04-2018
Листовка Листовка литовски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-04-2018
Листовка Листовка унгарски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-04-2018
Листовка Листовка малтийски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-04-2018
Листовка Листовка полски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-04-2018
Листовка Листовка португалски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-04-2018
Листовка Листовка румънски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-04-2018
Листовка Листовка словашки 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-04-2018
Листовка Листовка словенски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-04-2018
Листовка Листовка фински 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-04-2018
Листовка Листовка шведски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-04-2018
Листовка Листовка норвежки 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-04-2018
Листовка Листовка исландски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-04-2018
Листовка Листовка хърватски 26-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите