Oxaliplatin Mylan 5 mg/ml concentrate for Solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Mylan S.A.S.

дозиране:

5 mg/ml concentrate for Solution for infusion

Каталог на резюме:

Oxaliplatin Mylan, 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Дата Оторизация:

2015-09-02

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт