Oxaliplatin Ebewe 5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01XA3

дозиране:

5 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Oxaliplatin Ebewe, 5 mg/ml concentrate for solution for infusion - x 1 x 10ml; x 5 x 10ml; x 10 x 10ml; x 1 x 20ml; x 1 x 40ml

Дата Оторизация:

2015-02-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт