Nplate

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ромиплостим

Предлага се от:

Amgen Europe B.V.

АТС код:

B02BX04

INN (Международно Name):

romiplostim

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Пурпура, Тромбоцитопения, Идиопатична

Терапевтични показания:

Adults:Nplate is indicated for the treatment of primary immune thrombocytopenia  (ITP) in adult patients who are refractory to other treatments (e. кортикостероиди, имуноглобулини). Paediatrics:Nplate is indicated for the treatment of chronic primary immune thrombocytopenia (ITP) in paediatric patients one year of age and older who are refractory to other treatments (e. кортикостероиди, имуноглобулини).

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-04

Листовка

                83
Б. ЛИСТОВКА
84
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NPLATE 125 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
NPLATE 250 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
NPLATE 500 МИКРОГРАМА ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
Ромиплостим (Romiplostim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано и лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nplate и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Nplate
3.
Как да използвате Nplate
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nplate
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nplate 125 микрограма прах за инжекционен
разтвор
Nplate 250 микрограма прах за инжекционен
разтвор
Nplate 500 микрограма прах за инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nplate 125 микрограма прах за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа 125 µg ромиплостим
(romiplostim). След реконституиране обемът
от
0,25 ml разтвор, който се доставя, съдържа
125 µg ромиплостим (500 µg/ml). Към всеки
флакон
допълнително е включен излишък, за да
се осигури доставянето на 125 µg
ромиплостим.
Nplate 250 микрограма прах за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа 250 µgµg
ромиплостим (romiplostim). След
реконституиране обемът от
0,5 ml разтвор, който се доставя, съдържа
250 µg ромиплостим (500 µg/ml). Към всеки
флакон
допълнително е включен излишък, за да
се осигури доставянето на 250 µg
ромиплостим.
Nplate 500 микрограма прах за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа 500 µg ромиплостим
(romiplostim). След реконституиране обемът
от
1 ml разтвор, който се доставя, съдържа
500 µg ромиплостим (500 µg/ml). Към всеки
флакон
допълнително е включен излишък, за да
се осигури доставянето на 500 µg
ромиплостим.
Ромиплости
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 17-10-2022
Листовка Листовка чешки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 17-10-2022
Листовка Листовка датски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 17-10-2022
Листовка Листовка немски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 17-10-2022
Листовка Листовка естонски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 17-10-2022
Листовка Листовка гръцки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 17-10-2022
Листовка Листовка английски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-06-2018
Листовка Листовка френски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 17-10-2022
Листовка Листовка италиански 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-06-2018
Листовка Листовка латвийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-06-2018
Листовка Листовка литовски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 17-10-2022
Листовка Листовка унгарски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 17-10-2022
Листовка Листовка малтийски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-06-2018
Листовка Листовка нидерландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-06-2018
Листовка Листовка полски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 17-10-2022
Листовка Листовка португалски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-06-2018
Листовка Листовка румънски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 17-10-2022
Листовка Листовка словашки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 17-10-2022
Листовка Листовка словенски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-06-2018
Листовка Листовка фински 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 17-10-2022
Листовка Листовка шведски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 17-10-2022
Листовка Листовка норвежки 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 17-10-2022
Листовка Листовка исландски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 17-10-2022
Листовка Листовка хърватски 17-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 17-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-06-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите