Nimvastid

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-05-11

Листовка

                70
Б. ЛИСТОВКА
71
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NIMVASTID 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NIMVASTID 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NIMVASTID 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
NIMVASTID 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Nimvastid и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Nimvastid
3.
Как да приемате Nimvastid
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nimvastid
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NIMVASTID И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nimvastid 1,5 mg твърди капсули
Nimvastid 3 mg твърди капсули
Nimvastid 4,5 mg твърди капсули
Nimvastid 6 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Nimvastid 1,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ривастигминов хидрогентартарат,
съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин _(rivastigmine)._
Nimvastid 3 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ривастигминов хидрогентартарат,
съответстващ на 3 mg
ривастигмин _(rivastigmine)._
Nimvastid 4,5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ривастигминов хидрогентартарат,
съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин _(rivastigmine)._
Nimvastid 6 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа
ривастигминов хидрогентартарат,
съответстващ на 6 mg
ривастигмин _(rivastigmine)._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Nimvastid 1,5 mg твърди капсули
Бял до почти бял прах в капсула с жълта
капачка и жълто тяло.
Nimvastid 3 mg твърди капсули
Бял до почти бял прах в капсула с
оранжева капачка и оранжево тяло.
Nimvastid 4,5 mg твърди капсули
Бял до почти бял прах в капсула с
кафеникаво-червена капачка и
кафеникаво-червено тяло.
Nimvastid 6 mg твърди кап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-01-2024
Листовка Листовка чешки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-01-2024
Листовка Листовка датски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-01-2024
Листовка Листовка немски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-01-2024
Листовка Листовка естонски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-01-2024
Листовка Листовка гръцки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-01-2024
Листовка Листовка английски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-06-2009
Листовка Листовка френски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-01-2024
Листовка Листовка италиански 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-06-2009
Листовка Листовка латвийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-06-2009
Листовка Листовка литовски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-01-2024
Листовка Листовка унгарски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-01-2024
Листовка Листовка малтийски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-06-2009
Листовка Листовка нидерландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-06-2009
Листовка Листовка полски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-01-2024
Листовка Листовка португалски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-06-2009
Листовка Листовка румънски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-01-2024
Листовка Листовка словашки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-01-2024
Листовка Листовка словенски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-06-2009
Листовка Листовка фински 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-01-2024
Листовка Листовка шведски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-01-2024
Листовка Листовка норвежки 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-01-2024
Листовка Листовка исландски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-01-2024
Листовка Листовка хърватски 10-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-01-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите