Neupro

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ротиготин

Предлага се от:

UCB Pharma S.A.

АТС код:

N04BC09

INN (Международно Name):

rotigotine

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Restless Legs Syndrome; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Болест на Паркинсон: Neupro е показан за лечение на признаците и симптомите на ранен стадий на идиопатична болест на Паркинсон като монотерапия (i. без леводопа) или в комбинация с леводопа, т.е.. в течение на болестта чрез до късните стадии, когато ефектът на levodopa намалява или става непостоянен и флуктуации в терапевтичния ефект се появи (край на доза или "on-off" флуктуации). Синдром на неспокойните крака: Neupro е показан за симптоматично лечение на умерена до тежка форма на идиопатична на неспокойните крака Синдром при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-02-15

Листовка

                133
Б. ЛИСТОВКА
134
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEUPRO 1 MG/24 H ТРАНСДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
NEUPRO 3 MG/24 H ТРАНСДЕРМАЛЕН ПЛАСТИР
Rotigotine (Ротиготин)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Neupro и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Neupro
3.
Как да използвате Neupro
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхраняватеNeupro
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEUPRO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Neupro 1 mg/24 h трансдермален пластир
Neupro 3 mg/24 h трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Neupro 1 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 1 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 5 cm
2
съдържа 2,25 mg ротиготин.
Neupro 3 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 3 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 15 cm
2
съдържа 6,75 mg ротиготин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tрансдермален пластир.
Тънък матриксен пластир с квадратна
форма и заоблени ъгли, състоящ се от
три слоя.
Neupro 1 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Neupro 1 mg/24 h”.
Neupro 3 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Neupro 3 mg/24 h”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Neupro се използва за лечение на
симптомите на умерен до тежък
идиопатичен синдром на
неспокойните крака (RestlessLegsSyndrome, RLS) при
възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Следващите пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-01-2024
Листовка Листовка чешки 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-01-2024
Листовка Листовка датски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-01-2024
Листовка Листовка немски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-01-2024
Листовка Листовка естонски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-01-2024
Листовка Листовка гръцки 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-01-2024
Листовка Листовка английски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-03-2013
Листовка Листовка френски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-01-2024
Листовка Листовка италиански 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-03-2013
Листовка Листовка латвийски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-03-2013
Листовка Листовка литовски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-01-2024
Листовка Листовка унгарски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-01-2024
Листовка Листовка малтийски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-03-2013
Листовка Листовка нидерландски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-03-2013
Листовка Листовка полски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-01-2024
Листовка Листовка португалски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-03-2013
Листовка Листовка румънски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-01-2024
Листовка Листовка словашки 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-01-2024
Листовка Листовка словенски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-03-2013
Листовка Листовка фински 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-01-2024
Листовка Листовка шведски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-01-2024
Листовка Листовка норвежки 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-01-2024
Листовка Листовка исландски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-01-2024
Листовка Листовка хърватски 04-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-01-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите