Neophyr 225 ppm mol/mol medicinal gas, complressed

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
SOL SpA
дозиране:
225 ppm mol/mol medicinal gas, complressed
Каталог на резюме:
Neophyr, 225 ppm mol/mol medicinal gas, compressed x 10 liter
Номер на разрешението:
20130271
Дата Оторизация:
2015-07-24

search_alerts

share_this_information