Naxcel

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цефтиофур

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QJ01DD90

INN (Международно Name):

ceftiofur

Терапевтична група:

Pigs; Cattle

Терапевтична област:

Антибактериални средства за системна употреба

Терапевтични показания:

PigsTreatment of bacterial respiratory disease associated with Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis and Streptococcus suis. Лечение на септицемия, полиартрит или полисерозит, свързани с инфекция с Streptococcus suis. CattleTreatment of acute interdigital necrobacillosis in cattle also known as Panaritium or foot rot. Лечение на остър следродитен (пуерперен) метрит при говеда, в случаите, когато лечението с друг антимикробен продукт е неуспешно.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-05-19

Листовка

                27
B. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА:
NAXCEL 100 MG/ML ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА
ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Naxcel 100 mg/ml инжекционна суспензия за
прасета
ceftiofur
3.
СЪДЪРЖАНИЕ
НА
АКТИВНАТА(ИТЕ)
СУБСТАНЦЯ(ИИ)
И
ЕКСЦИПИЕНТА
(ИТЕ)
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Ceftiofur (под формата на свободна от
кристали киселина)
100 mg.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на бактериални респираторни
заболявания причинени от
_Actinobacillus _
_pleuropneumoniae_
,
_Pasteurella multocida_
,
_Haemophilus parasuis_
и
_Streptococcus suis_
.
Лечение на септицемия, полиартрит или
полисерозит причинени от инфекция с
_Streptococcus _
_suis._
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага в случаи на
свръхчувствителност към ceftiofur или
други бета-лактамни
антибиотици, или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Понякога след мускулно приложение
може да се появят краткотрайни
локални отоци.
Могат да се наблюдават реакции в
мястото на инжектиране, като малки
участ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Naxcel 100 mg/ml инжекционна суспензия за
прасета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Ceftiofur (под формата на свободна от
кристали киселина)
100 mg.
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия.
Непрозрачна, бяла до светло кафява
суспензия.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на бактериални и респираторни
заболявания, причинени от
_Actinobacillus_
_pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis_
и
_Streptococcus suis. _
Лечение на септицемия, полиартрит или
полисерозит, причинени от инфекция с
_Streptococcus _
_suis_
.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се прилага в случаи на
свръхчувствителност към ceftiofur или
други бета-лактамни
антибиотици, или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
Специални предпазни мерки за
животните при употребата на продукта:
При системно прилаган
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-08-2020
Листовка Листовка чешки 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-08-2020
Листовка Листовка датски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-08-2020
Листовка Листовка немски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-08-2020
Листовка Листовка естонски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-08-2020
Листовка Листовка гръцки 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-08-2020
Листовка Листовка английски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-08-2020
Листовка Листовка италиански 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-08-2020
Листовка Листовка унгарски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-08-2020
Листовка Листовка малтийски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-08-2020
Листовка Листовка португалски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-08-2020
Листовка Листовка словашки 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-08-2020
Листовка Листовка словенски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-08-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-08-2020
Листовка Листовка шведски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-08-2020
Листовка Листовка норвежки 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-08-2020
Листовка Листовка исландски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-08-2020
Листовка Листовка хърватски 25-08-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите