Montelukast Accord  5 mg chewable tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Accord Healthcare Limited

АТС код:

R03DC3

дозиране:

5 mg chewable tablets 

Каталог на резюме:

Montelukast Accord, 5 mg chewable tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 50; x 56; x 84; x 90; x 98; x 100; x 140; x 200

Дата Оторизация:

2015-02-23

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите