Moniyot - 131 Capsule D 0,37 - 36 MBq hard capsule for diagnostic use

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Monrol Europe S.R.L.

АТС код:

V09FX3

дозиране:

0,37 - 36 MBq hard capsule for diagnostic use

Дата Оторизация:

2015-02-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт