Meropenem - Tchaikapharma 1 g powder for solution for injection/infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД"

АТС код:

J01DH2

дозиране:

1 g powder for solution for injection/infusion

Каталог на резюме:

Meropenem-Tchaikapharma, 1 g powder for solution for injection/infusion x 1; x 10

Дата Оторизация:

2015-11-11

Сигнали за търсене, свързани с този продукт