Maxalt Rpd 10 mg oral lyophilisate

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

дозиране:

10 mg oral lyophilisate

Каталог на резюме:

Maxalt RPD, 10mg oral lyophilisate x 2; x 6

Дата Оторизация:

2014-11-04

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите