Lumigan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

биматопрост

Предлага се от:

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

АТС код:

S01EE03

INN (Международно Name):

bimatoprost

Терапевтична група:

Prostaglandin analogues, Ophthalmologicals

Терапевтична област:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Терапевтични показания:

Намаляване на повишеното вътреочно налягане в хронична откритоъгълна глаукома и очна хипертензия (като монотерапия или комбинирана терапия с бета-блокери).

Каталог на резюме:

Revision: 37

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-03-08

Листовка

                53
Б. ЛИСТОВКА
54
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LUMIGAN 0,1 MG/ML, КАПКИ ЗА ОЧИ, РАЗТВОР
Биматопрост (Bimatoprost)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява LUMIGAN 0,1 mg/ml и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате LUMIGAN 0,1 mg/ml
3.
Как да използвате LUMIGAN 0,1 mg/ml
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате LUMIGAN 0,1 mg/ml
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LUMIGAN 0,1 MG/ML И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
LUMIGAN е антиглаукомен продукт. Той
принадлежи към група
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
LUMIGAN 0,1 mg/ml капки за очи, разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml разтвор съдържа 0,1 mg
биматопрост (bimatoprost).
Помощно вещество с известно действие:
Един ml разтвор съдържа 0,2 mg
бензалкониев хлорид.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор.
Безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Понижение на повишеното вътреочно
налягане при хронична глаукома с
отворен ъгъл и очна
хипертензия при възрастни (като
монотерапия или като допълнително
лечение към бета-
блокери).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е една капка в
засегнатото/ите око/очи, един път
дневно, приложена
вечер. Дозата не трябва да превишава
едно приложение дневно, тъй като
по-честото
приложение може да намали ефекта на
понижаване на вътреочното налягане.
_Педиатрична популация: _
Безопасността и ефикасността на LUMIGAN
при деца на възраст 0 до 18 години все
още не са
установени.
Пациенти с чернодробно и бъбречно
увреждане:
LUMIGAN не е проучван при пациенти с
бъбречно или уме
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2022
Листовка Листовка чешки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2022
Листовка Листовка датски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2022
Листовка Листовка немски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2022
Листовка Листовка естонски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2022
Листовка Листовка гръцки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2022
Листовка Листовка английски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2022
Листовка Листовка италиански 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2022
Листовка Листовка унгарски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2022
Листовка Листовка малтийски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2022
Листовка Листовка португалски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2022
Листовка Листовка словашки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2022
Листовка Листовка словенски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2022
Листовка Листовка шведски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2022
Листовка Листовка норвежки 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2022
Листовка Листовка исландски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2022
Листовка Листовка хърватски 20-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите