Lordes  2,5 mg/5 ml syrup

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Нобел Фарма EООД

АТС код:

R06AX27

дозиране:

2,5 mg/5 ml syrup

Каталог на резюме:

Desybel, 2,5 mg/5 ml syrup - 150 ml

Дата Оторизация:

2013-11-26

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите