Lodoz 5 mg/6,25 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Merck KGaA

АТС код:

C07BB7

дозиране:

5 mg/6,25 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Lodoz, 5 mg/6,25 mg film-coated tablets x 30 x 50 x 100

Дата Оторизация:

2015-08-13

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите