Lipertance  10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Аторвастатин, периндоприл и амлодипин

Предлага се от:

Les Laboratoires Servier

АТС код:

C10BX

INN (Международно Name):

Atorvastatin, perindopril and amlodipine

дозиране:

10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Lipertance, 10 mg/5 mg/5 mg film - coated tablets PP container: x 30; x 90 (3 x 30) ; HDPE: x 100

Дата Оторизация:

2015-11-13

Преглед на историята на документите