Levoxa 5 mg/ml solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

J01MA12

дозиране:

5 mg/ml solution for infusion

Каталог на резюме:

Levoxa, 5 mg/ml solution for infusion 50 ml x 5; x 10; x 15; x 20, 100 ml x 5; x 10; x 15; x 20

Дата Оторизация:

2013-12-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите