Irinto  20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Иринотекан

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,,"

АТС код:

L01XX19

INN (Международно Name):

Irinotecan

дозиране:

20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Irinto, 20mg/ml concentrate for solution for infusion - 5 ml;

Дата Оторизация:

2014-06-20

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите