Irinotecan Kabi 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Иринотекан

Предлага се от:

Fresenius Kabi Oncology Plc.

АТС код:

L01XX19

INN (Международно Name):

Irinotecan

дозиране:

20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Irinotecan Kabi, 20 mg/ml concentrate for solution for infusion - 2 ml x 1;2 ml x 5; 5 ml x 1; 5 ml x 5

Дата Оторизация:

2013-12-18

Сигнали за търсене, свързани с този продукт