Intrarosa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Лекарството прастерона

Предлага се от:

Endoceutics S.A.

АТС код:

G03XX01

INN (Международно Name):

prasterone

Терапевтична група:

Други полови хормони, и слиза полова система

Терапевтична област:

Postmenopause

Терапевтични показания:

Intrarosa е показан за лечение на вулварна и вагинална атрофия при постменопаузални жени с умерени до тежки симптоми.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                25
Б.
ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INTRAROSA 6,5 MG ПЕСАР
прастерон (prasterone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Intrarosa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Intrarosa
3.
Как да използвате Intrarosa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Intrarosa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА INTRAROSA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Intrarosa съдържа активното вещество
прастерон.
За какво се използва Intrarosa
Intrarosa се използва за лечение на жени в
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Intrarosa 6,5 mg песар
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки песар съдържа 6,5 mg прастeрон
(prasterone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Песар
Бял до почти бял, куршумообразен песар
с приблизителна дължина 28 mm и диаметър
9 mm в
най-широкия му край.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Intrarosa е показан за лечение на умерени
до тежки симптоми на вулварна и
вагинална атрофия
при жени в постменопауза.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 6,5 mg прастерон
(един песар), прилаган веднъж дневно,
преди
лягане.
За лечение на постменопаузални
симптоми Intrarosa трябва да се започне
само при симптоми,
които оказват неблагоприятно влияние
върху качеството на живот. Във всички
случаи трябва
да се прави внимателна преоценка на
рисковете и ползите най-малко на всеки
6 месеца и
лечението с Intrarosa да продължи само
докато ползите превишават рисковете.
Ако е пропусната доза, тя трябва да се
приложи веднага щом пациентката си
спомни за това.
Ако следващата доза трябва да се
приложи след по-малко 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-01-2024
Листовка Листовка чешки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-01-2024
Листовка Листовка датски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-01-2024
Листовка Листовка немски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-01-2024
Листовка Листовка естонски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-01-2024
Листовка Листовка гръцки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-01-2024
Листовка Листовка английски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-02-2018
Листовка Листовка френски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-01-2024
Листовка Листовка италиански 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-02-2018
Листовка Листовка латвийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-02-2018
Листовка Листовка литовски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-01-2024
Листовка Листовка унгарски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-01-2024
Листовка Листовка малтийски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-02-2018
Листовка Листовка полски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-01-2024
Листовка Листовка португалски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-02-2018
Листовка Листовка румънски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-01-2024
Листовка Листовка словашки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-01-2024
Листовка Листовка словенски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-02-2018
Листовка Листовка фински 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-01-2024
Листовка Листовка шведски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-01-2024
Листовка Листовка норвежки 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-01-2024
Листовка Листовка исландски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-01-2024
Листовка Листовка хърватски 15-01-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-01-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите