Intrarosa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Лекарството прастерона

Предлага се от:

Endoceutics S.A.

АТС код:

G03XX01

INN (Международно Name):

prasterone

Терапевтична група:

Други полови хормони, и слиза полова система

Терапевтична област:

Postmenopause

Терапевтични показания:

Intrarosa е показан за лечение на вулварна и вагинална атрофия при постменопаузални жени с умерени до тежки симптоми.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                25
Б.
ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INTRAROSA 6,5 MG ПЕСАР
прастерон (prasterone)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Intrarosa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Intraro
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Intrarosa 6,5 mg песар
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки песар съдържа 6,5 mg прастeрон
(prasterone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Песар
Бял до почти бял, куршумообразен песар
с приблизителна дължина 28 mm и диаметър
9 mm в
най-широкия му край.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Intrarosa е показан за лечение на умерени
до тежки симптоми на вулварна и
вагинална атрофия
при жени в постменопауза.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 6,5 mg прастерон
(един песар), прилаган веднъж дневно,
преди
лягане.
За лечение на постменопаузални
симптоми Intrarosa трябва да се започне
само при симптоми,
които оказват неблагоприятно влияние
върху качеството на живот. Във всички
случаи трябва
да се прави 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-11-2022
Листовка Листовка чешки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-11-2022
Листовка Листовка датски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-11-2022
Листовка Листовка немски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-11-2022
Листовка Листовка естонски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-11-2022
Листовка Листовка гръцки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-11-2022
Листовка Листовка английски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-02-2018
Листовка Листовка френски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-11-2022
Листовка Листовка италиански 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-02-2018
Листовка Листовка латвийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-02-2018
Листовка Листовка литовски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-11-2022
Листовка Листовка унгарски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-11-2022
Листовка Листовка малтийски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-02-2018
Листовка Листовка полски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-11-2022
Листовка Листовка португалски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-02-2018
Листовка Листовка румънски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-11-2022
Листовка Листовка словашки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-11-2022
Листовка Листовка словенски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-02-2018
Листовка Листовка фински 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-11-2022
Листовка Листовка шведски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-11-2022
Листовка Листовка норвежки 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-11-2022
Листовка Листовка исландски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-11-2022
Листовка Листовка хърватски 03-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите