Inductos

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

диботермин алфа

Предлага се от:

Medtronic BioPharma B.V.

АТС код:

M05BC01

INN (Международно Name):

dibotermin alfa

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Tibial Fractures; Fracture Fixation, Internal; Spinal Fusion

Терапевтични показания:

Inductos е показан за едно ниво interbody гръбначния синтез като заместител на автогенен костна присадка при възрастни с дегенеративна дискова болест, които са имали най-малко 6 месеца за оперативно лечение за това състояние. Inductos е показан за лечение на остри фрактура на пищяла при възрастни, като допълнение към стандартната терапия с използване на отворена репозиции фрактура и интрамедуллярных unreamed лак за фиксация на.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-09-09

Листовка

                39
Б. ЛИСТОВКА
40
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INDUCTOS 1,5 MG/ML ПРАХ, РАЗТВОРИТЕЛ И МАТРИЦА
ЗА МАТРИЦА ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ
диботермин алфа (Dibotermin alfa)
Прочетете внимателно цялата листовка
преди да Ви бъде приложено това
лекарство, тъй като
тя съдържа важна за Вас информация.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
Какво съдържа тази листовка:
1.
Какво представлява InductOs и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен InductOs
3.
Как се прилага InductOs
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на InductOs
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява InductOs
InductOs съдържа активното вещество
диботермин алфа. Това е копие на
протеин, наречен
костен морфогенетичен протеин 2 (BMP-2),
който се произвежда естествено от
организма и
подпомага образуването на нова костна
тъкан.
InductOs може да се използва или при
хирургична намеса за фузия
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
InductOs 1,5 mg/ml прах, разтворител и матрица
за матрица за имплантиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон съдържа 4 mg (опаковка от 4 mg)
или 12 mg (опаковка от 12 mg) диботермин
алфа
(dibotermin alfa). След разтваряне InductOs
съдържа 1,5 mg/ml диботермин алфа.
Диботермин алфа (рекомбинантен
човешки костен морфогенетичен
протеин-2; rhBMP-2) е
човешки протеин, получен от
рекомбинантна клетъчна линия от
яйчник на китайски хамстер
(ЯКХ).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах, разтворител и матрица за матрица
за имплантиране
Прахът е бял. Разтворителят е бистра
безцветна течност. Матрицата е бяла.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
InductOs е показан за лумбална
междупрешленна фузия на едно ниво
като заместител на
автоложна костна присадка при
възрастни с дегенеративна дискова
болест, които са имали поне
6 месеца неоперативно лечение на това
състояние.
InductOs е показан за лечение на остри
фрактури на тибията при възрастни
като допълнение
към стандартните грижи с редукция на
открита фрактура и интрамедуларна
ф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-10-2021
Листовка Листовка чешки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-10-2021
Листовка Листовка датски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-10-2021
Листовка Листовка немски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-10-2021
Листовка Листовка естонски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-10-2021
Листовка Листовка гръцки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-10-2021
Листовка Листовка английски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2017
Листовка Листовка френски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-10-2021
Листовка Листовка италиански 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2017
Листовка Листовка латвийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2017
Листовка Листовка литовски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-10-2021
Листовка Листовка унгарски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-10-2021
Листовка Листовка малтийски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2017
Листовка Листовка полски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-10-2021
Листовка Листовка португалски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2017
Листовка Листовка румънски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-10-2021
Листовка Листовка словашки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-10-2021
Листовка Листовка словенски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2017
Листовка Листовка фински 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-10-2021
Листовка Листовка шведски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-10-2021
Листовка Листовка норвежки 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-10-2021
Листовка Листовка исландски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-10-2021
Листовка Листовка хърватски 18-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите