Imatinib Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

иматиниб

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf

АТС код:

L01EA01

INN (Международно Name):

imatinib

Терапевтична група:

Protein kinase inhibitors, Antineoplastic agents

Терапевтична област:

Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Myelodysplastic-Myeloproliferative Diseases; Hypereosinophilic Syndrome; Dermatofibrosarcoma

Терапевтични показания:

Imatinib Actavis is indicated for the treatment of: , paediatric patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome (bcr-abl) positive (Ph+) chronic myeloid leukaemia (CML) for whom bone marrow transplantation is not considered as the first line of treatment;, paediatric patients with Ph+ CML in chronic phase after failure of interferon-alpha therapy, or in accelerated phase or blast crisis;, adult patients with Ph+ CML in blast crisis;, adult patients with newly diagnosed Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukaemia (Ph+ ALL) integrated with chemotherapy;, adult patients with relapsed or refractory Ph+ ALL as monotherapy;, adult patients with myelodysplastic/myeloproliferative diseases (MDS/MPD) associated with platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) gene re-arrangements;, adult patients with advanced hypereosinophilic syndrome (HES) and/or chronic eosinophilic leukaemia (CEL) with FIP1L1-PDGFR rearrangement;, the treatment of adult patients with unresectable dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) and adult patients with recurrent and/or metastatic DFSP who are not eligible for surgery. Ефект иматиниба на резултата от трансплантация на костен мозък не се определя. Imatinib Actavis is indicated for: , In adult and paediatric patients, the effectiveness of imatinib is based on overall haematological and cytogenetic response rates and progression-free survival in CML, on haematological and cytogenetic response rates in Ph+ ALL, MDS/MPD, on haematological response rates in HES/CEL and on objective response rates in adult patients with unresectable and/or metastatic DFSP. Опит с иматинибом при пациенти с миелодиспластичен синдром/МПЗ, свързани с PDGFR генетични комбинации-много ограничен. Няма контролирани проучвания показват клинична полза или преживяемост при тези заболявания,.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2013-04-17

Листовка

                92
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
93
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ИМАТИНИБ ACTAVIS 50 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
иматиниб (imatinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар, фармацевт
или медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Иматиниб Actavis и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Иматиниб Actavis
3.
Как да приемате Иматиниб Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Иматиниб Actavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕД
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Иматиниб Actavis 50 mg твърди капсули
Иматиниб Actavis 100 mg твърди капсули
Иматиниб Actavis 400 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Иматиниб Actavis 50 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 50 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
Иматиниб Actavis 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
Иматиниб Actavis 400 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 400 mg
иматиниб (imatinib) (под формата на
мезилат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула (капсула)
Иматиниб Actavis 50 mg твърди капсули
Твърда капсула, размер 3, със
светложълто капаче и светложълто тяло
с надпис „50 mg”, напечатан
с черно мастило.
Иматиниб Actavis 100 mg твърди капсули
Твърда капсула, размер 1, със
светлооранжево капаче и
светлооранжево тяло с надпис „100 mg”,
напечатан с черно мастило.
Иматиниб Actavis 400 mg твърди капсули
Твърда капсула, размер 00, с оранжево,
непрозрачно капаче и тяло с надпис „400
mg”, напечатан с
черно мастило.
4.
КЛИН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-07-2022
Листовка Листовка чешки 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-07-2022
Листовка Листовка датски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-07-2022
Листовка Листовка немски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-07-2022
Листовка Листовка естонски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-07-2022
Листовка Листовка гръцки 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-07-2022
Листовка Листовка английски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-07-2022
Листовка Листовка френски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-07-2022
Листовка Листовка италиански 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-07-2022
Листовка Листовка латвийски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-07-2022
Листовка Листовка литовски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-07-2022
Листовка Листовка унгарски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-07-2022
Листовка Листовка малтийски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-07-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-07-2022
Листовка Листовка полски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-07-2022
Листовка Листовка португалски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-07-2022
Листовка Листовка румънски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-07-2022
Листовка Листовка словашки 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-07-2022
Листовка Листовка словенски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-07-2022
Листовка Листовка фински 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-07-2022
Листовка Листовка шведски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-07-2022
Листовка Листовка норвежки 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-07-2022
Листовка Листовка исландски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-07-2022
Листовка Листовка хърватски 05-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-07-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите