Hronileucem 400 mg capsules, hard

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,"

АТС код:

L01XE1

дозиране:

400 mg capsules, hard

Каталог на резюме:

Hronileucem, 400 mg capsules, hard x 30

Дата Оторизация:

2014-09-26

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите