Herceptin

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
10-09-2021
Активна съставка:
трастузумаб
Предлага се от:
Roche Registration GmbH
АТС код:
L01XC03
INN (Международно Name):
trastuzumab
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Stomach Neoplasms; Breast Neoplasms
Терапевтични показания:
Гърдите cancerMetastatic гърдите cancerHerceptin е показан за лечение на пациенти с HER2-положителни метастазирал рак на млечната жлеза:като монотерапии за лечение на пациенти, които са получили не по-малко от два режима на химиотерапията за лечение на метастатичен болест. Преди химиотерапията трябва да бъдат включени най-малко антрациклина и таксана, ако пациентите не са подходящи за тези процедури. Хормон-рецептор-позитивни пациенти, също трябва да бъде не на хормоналната терапия, ако пациентите не са подходящи за такова лечение;в комбинация с паклитакселом за лечение на тези пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест и за кого антрациклиновый не е подходящ в комбинация с доцетакселом за лечение на пациенти, които не са получавали химиотерапия за метастатичен болест;в комбинация с инхибитор на ароматаза инхибитори за лечение на пациенти след менопауза с хормон-рецептор-положителен метастазирал рак на млечната жлеза, не по-рано от получаващи трастузумаб. Началото на майчиното cancer
Каталог на резюме:
Revision: 41
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000278
Дата Оторизация:
2000-08-28
EMEA код:
EMEA/H/C/000278

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 10-09-2021
Листовка Листовка
чешки 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 10-09-2021
Листовка Листовка
датски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 10-09-2021
Листовка Листовка
немски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 10-09-2021
Листовка Листовка
естонски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 10-09-2021
Листовка Листовка
гръцки 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 10-09-2021
Листовка Листовка
английски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 25-10-2013
Листовка Листовка
френски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 10-09-2021
Листовка Листовка
италиански 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 25-10-2013
Листовка Листовка
латвийски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 25-10-2013
Листовка Листовка
литовски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 10-09-2021
Листовка Листовка
унгарски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 10-09-2021
Листовка Листовка
малтийски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 25-10-2013
Листовка Листовка
нидерландски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 25-10-2013
Листовка Листовка
полски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 10-09-2021
Листовка Листовка
португалски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 25-10-2013
Листовка Листовка
румънски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 10-09-2021
Листовка Листовка
словашки 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 10-09-2021
Листовка Листовка
словенски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 10-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 25-10-2013
Листовка Листовка
фински 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 10-09-2021
Листовка Листовка
шведски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 10-09-2021
Листовка Листовка
норвежки 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 10-09-2021
Листовка Листовка
исландски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 10-09-2021
Листовка Листовка
хърватски 10-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 10-09-2021

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Herceptin 150 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

трастузумаб (trastuzumab)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар,

фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции,

неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Herceptin и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Herceptin

Как се прилага Herceptin

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Herceptin

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Herceptin и за какво се използва

Herceptin съдържа активното вещество трастузумаб, което е моноклонално антитяло.

Моноклоналните антитела се прикрепват към специфични белтъци или антигени. Трастузумаб

е разработен така, че да се свързва селективно с антиген, наречен рецептор на човешки

епидермален растежен фактор 2 (HER2). HER2 се намира в големи количества върху

повърхността на някои ракови клетки, където стимулира техния растеж. Когато Herceptin се

свърже с HER2, той спира растежа на подобни клетки и предизвиква смъртта им.

Вашият лекар може да предпише Herceptin за лечение на рак на млечната жлеза или стомаха,

когато:

Вие имате ранен стадий на рак на млечната жлеза с високо ниво на протеин, наречен

HER2.

Вие имате метастазирал рак на млечната жлеза (рак на млечната жлеза, който се е

разпространил извън първоначалния тумор) с високи нива на HER2. Herceptin може да се

предпише в комбинация с химиотерапевтичните лекарства паклитаксел или доцетаксел

като първо лечение на метастазирал рак на млечната жлеза или да се предпише

самостоятелно, ако другите видове лечение са се оказали неуспешни. Той се прилага

също и в комбинация с лекарства, наречени инхибитори на ароматазата, при пациенти с

високи нива на HER2 и метастазирал рак на млечната жлеза с положителни хормонални

рецептори (рак, който е чувствителен на наличието на женски полови хормони).

Вие имате метастазирал рак на стомаха с високо ниво на HER2, когато се прилага в

комбинация с другите лекарства за рак – капецитабин или 5-флуороурацил и цисплатин.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Herceptin

Не използвайте Herceptin, ако:

сте алергични към трастузумаб, към миши протеини или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в т.6).

имате сериозни проблеми с дишането в покой поради рак или ако се нуждаете от

кислородолечение.

Предупреждения и предпазни мерки

Вашият лекар ще наблюдава внимателно лечението Ви.

Проверка на сърдечната функция

Лечението с Herceptin самостоятелно или с таксан, може да засегне сърцето, особено ако някога

сте използвали антрациклин (таксани и антрациклини са два други вида лекарства, използвани

за лечение на рак). Ефектите могат да бъдат от умерено тежки до тежки и могат да причинят

смърт. Затова функцията на сърцето Ви ще бъде проверявана преди, по време на (всеки 3

месеца) и след (две до пет години) лечението с Herceptin. Ако се появят признаци на сърдечна

недостатъчност (недостатъчно изпомпване на кръв от сърцето) Вашата сърдечна функция може

да се проверява по-често (на всеки 6 до 8 седмици), може да получите лечение за сърдечна

недостатъчност или може да се наложи да спрете лечението с Herceptin.

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да Ви се приложи Herceptin,

ако:

сте имали сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, клапно заболяване на

сърцето (шум на сърцето), повишено кръвно налягане, приемали сте или в момента

приемате лекарство за високо кръвно налягане.

някога сте лекувани или в момента използвате лекарство, наречено доксорубицин или

епирубицин (лекарства, използвани за лечение на рак). Тези лекарства (или други

антрациклини), може да увредят сърдечния мускул и да повишат риска от поява на

проблеми със сърцето при употреба на Herceptin.

страдате от задух, особено ако в момента използвате таксан. Herceptin може да

предизвика затруднение в дишането, особено когато се дава за първи път. Това може да

бъде по-сериозно, ако вече имате задух. Много рядко, след приложение на Herceptin, са

наблюдавани случаи на смърт при пациенти с тежко затруднение в дишането преди

лечението.

някога Ви е прилагано друго лечение за рак.

Ако получавате Herceptin с друго лекарство за лечение на рак, като паклитаксел, доцетаксел,

ароматазен инхибитор, капецитабин, 5-флуороурацил или цисплатин, трябва да прочетете

листовките и на тези продукти.

Деца и юноши

Приложението на Herceptin при лица на възраст под 18 години не се препоръчва.

Други лекарства и Herceptin

Информирайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Може да са нужни до 7 месеца, за да се елиминира Herceptin от организма Ви. Поради това

трябва да кажете на Вашия лекар, фармацевт, или медицинска сестра, че сте се лекували с

Herceptin, ако започнете лечение с друго лекарство през 7-те месеца след спиране на лечението.

Бременност

Ако сте бременна, смятате че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди

употребата на това лекарство.

Вие трябва да използвате ефективни методи за предпазване от забременяване по

време на лечение с Herceptin и най-малко 7 месеца след завършване на лечението.

Вашият лекар ще Ви обясни рисковете и ползите от провеждане на лечение с

Herceptin по време на бременност. В редки случаи при бременни жени, които се

лекуват с Herceptin, е наблюдавано намаление на количеството (амниотична)

течност, която заобикаля развиващия се плод в матката. Това състояние може да

бъде вредно за плода и е свързано с непълно развитие на белите дробове, което

води до смърт на плода.

Кърмене

Не кърмете по време на лечение с Herceptin и до 7 месеца след прилагането на последната доза

Herceptin, тъй като Herceptin може да премине в бебето чрез кърмата.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Herceptin може да окаже влияние върху способността да шофирате или работите с машини. Ако

по време на лечението се появят симптоми като замайване, сънливост, студени тръпки или

повишена температура, не трябва да шофирате или работите с машини до отзвучаване на

симптомите.

3.

Как се прилага Herceptin

Преди започване на лечението, Вашият лекар ще определи количеството на HER2 в тумора Ви.

Само пациенти с голямо количество HER2 ще бъдат лекувани с Herceptin. Herceptin трябва да

се прилага само от лекар или медицинска сестра. Вашият лекар ще Ви предпише доза и схема

на лечение, които са подходящи за

Вас

. Дозата на Herceptin зависи от телесното Ви тегло.

Съществуват два различни вида (лекарствени форми) на Herceptin:

едната се прилага като инфузия във вената (интравенозна инфузия)

другата се прилага като инжекция под кожата (подкожна инжекция).

Важно е да се проверят етикетите на продукта, за да се гарантира, че се прилага правилната

лекарствена форма, която е предписана. Интравенозната форма на Herceptin не е предназначена

за подкожно приложение и трябва да се прилага само чрез интравенозна инфузия.

Вашият лекар може да реши да преминете от лечение с Herceptin, прилаган интравенозно на

лечение с Herceptin, прилаган подкожно (и обратно), ако счита че това е подходящо за Вас.

Herceptin лекарствена форма за интравенозно приложение се прилага под формата на

интравенозна инфузия („капково“) директно във вените Ви. Първата доза от Вашето лечение се

прилага в продължение на 90 минути, като, докато се прилага, Вие ще бъдете наблюдавани от

медицински специалист, ако получите нежелани реакции. Ако първата доза се понесе добре,

следващите дози може да се прилагат за 30 минути (вижте раздел 2 „Предупреждения и

предпазни мерки“). Броят на инфузиите, които ще получите, ще зависи от това как отговаряте

на лечението. Вашият лекар ще обсъди това с Вас.

С цел да се избегнат грешки при лечението е важно да се проверят етикетите на флакона, за да

е сигурно, че лекарството, което се приготвя и прилага, е Herceptin (трастузумаб), а не друг

продукт, съдържащ трастузумаб (напр. трастузумаб емтанзин или трастузумаб дерукстекан).

При ранен стадий на рак на млечната жлеза, метастазирал рак на млечната жлеза и

метастазирал рак на стомаха, Herceptin се прилага през 3 седмици. Herceptin може също да се

приложи веднъж седмично при метастазирал рак на млечната жлеза.

Ако сте спрели употребата на Herceptin

Не спирайте употребата на това лекарство, без да говорите с Вашия лекар. Всички дози трябва

да се прилагат в точното определеното време всяка седмица, или на всеки три седмици (в

зависимост от Вашата схема на приложение). Това ще помогне лекарството да действа

възможно най-добре.

Може да са необходими до 7 месеца, за да се отстрани Herceptin от организма Ви. Поради това,

Вашият лекар може да продължи да проверява сърдечната Ви функция, дори и след като

приключите лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Herceptin може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава. Някои от тях могат да бъдат сериозни и да доведат до приемането Ви в болница.

По време на инфузия с Herceptin може да се появят студени тръпки, висока температура и

други грипоподобни симптоми. Те са много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 души).

Други симптоми, свързани с инфузията, са: гадене, повръщане, болка, повишено мускулно

напрежение и треперене, главоболие, замайване, затруднено дишане, високо или ниско кръвно

налягане, нарушения на сърдечния ритъм (сърцебиене, трептене на сърцето или неправилен

сърдечен ритъм), подуване на лицето и устните, обрив и чувство на умора. Някои от тези

симптоми може да бъдат сериозни, а има и починали пациенти (вижте точка 2.

„Предупреждения и предпазни мерки“).

Тези реакции се наблюдават предимно при първата интравенозна инфузия (вливане във вената

Ви) и през първите часове след началото на инфузията. Те обикновено са временни. Вие ще

бъдете под наблюдение на медицински специалист по време на инфузията и поне шест часа

след началото на първата инфузия и два часа след началото на другите инфузии. Ако получите

реакция, той/тя ще забави или спре инфузията и може да приложи лечение, за да

противодейства на нежеланите реакции. Инфузията може да продължи след подобрение на

симптомите.

Понякога симптомите започват по-късно от шест часа след началото на инфузията. Ако това Ви

се случи, незабавно се свържете с Вашия лекар. Понякога симптомите може да се подобрят и

след това да се влошат по-късно.

Сериозни нежелани реакции

Други нежелани реакции може да се развият по време на лечението с Herceptin, а не само във

връзка с инфузията.

Кажете веднага на лекар или медицинска сестра, ако забележите

някои от следните нежелани реакции:

Проблеми със сърцето могат да възникнат понякога по време на лечение, а в някои случаи и

след спирането му, и могат да бъдат сериозни. Те включват отслабване на сърдечния

мускул, което е възможно да доведе до сърдечна недостатъчност, възпаление на обвивката

на сърцето, и ритъмни нарушения. Това може да доведе до симптоми като задух

(включително през нощта), кашлица, задръжка на течности (отичане) в краката или ръцете,

палпитации (сърцебиене или неравномерен сърдечен ритъм) (вижте точка 2. „Проверка на

сърдечната функция“) .

Вашият лекар ще проследява редовно сърцето Ви по време на и след лечението, но Вие трябва

да уведомите незабавно лекаря, ако забележите някои от горните симптоми.

Синдром на туморен лизис (съвкупност от метаболитни усложнения, възникващи след

лечение на рака и характеризиращи се с високи нива на калий и фосфати, и ниски нива на

калций в кръвта). Симптомите може да включват проблеми с бъбреците (слабост, недостиг

на въздух, умора и обърканост), проблеми със сърцето (сърцебиене или ускорена или

забавена сърдечна дейност), гърчове, повръщане или диария, и изтръпване на устата,

дланите или стъпалата.

Ако получите някой от горните симптоми, когато лечението Ви с Herceptin е приключило,

трябва да се видите с Вашия лекар и да му кажете, че преди това сте лекувани с Herceptin.

Много чести нежелани реакции на Herceptin

: може да засегнат повече от 1 на 10 души

инфекции

диария

запек

киселини (диспепсия)

умора

кожни обриви

болка в гърдите

коремна болка

ставна болка

нисък брой червени кръвни клетки и бели кръвни клетки (които помагат в борбата срещу

инфекции), понякога с повишена температура

мускулна болка

конюнктивит

сълзящи очи

кървене от носа

хрема

косопад

треперене

горещи вълни

замаяност

нарушение на ноктите

загуба на тегло

загуба на апетит

нарушен сън (безсъние)

промяна на вкуса

нисък брой тромбоцити

синини

изтръпване или мравучкане на пръстите на ръцете и краката, което понякога може да

засегне целия крайник

зачервяване, подуване или язви в устата и/или гърлото

болка, подуване, зачервяване или изтръпване на ръцете и/или краката

задух

главоболие

кашлица

повръщане

гадене

Чести нежелани реакции на Herceptin:

може да засегнат до 1 на 10 души

алергични реакции

сухота в устата и суха кожа

инфекции на гърлото

сухи очи

инфекции на пикочния мехур и кожата

изпотяване

чувство за слабост и

неразположеност

възпаление на гърдата

тревожност

възпаление на черния дроб

депресия

бъбречни увреждания

повишен мускулен тонус или

напрежение (хипертония)

астма

инфекция на белите дробове

болка в краката и/или ръцете

белодробни нарушения

сърбящ обрив

болка в гърба

сънливост (сомнолентност)

болка във врата

хемороиди

костна болка

сърбеж

акне

спазми на долните крайници

Нечести нежелани реакции на Herceptin:

може да засегнат до 1 на 100 души

глухота

надигнат обрив

хрипове

възпаление или сраствания в белите дробове

Редки нежелани реакции на Herceptin:

може да засегнат до 1 на 1 000 души

жълтеница

анафилактични реакции

Други нежелани реакции, които се съобщават при употреба на Herceptin:

от наличните

данни не може да бъде направена оценка на честотата

нарушено кръвосъсирване

високи нива на калий

оток или кървене в задната част на очите

шок

неритмична сърдечна дейност

дихателен дистрес

дихателна недостатъчност

остро натрупване на течност в белите дробове

остро стесняване на дихателните пътища

абнормно ниски нива на кислород в кръвта

затруднение в дишането, когато се лежи на ниско

чернодробно увреждане

оток на лицето, устните и гърлото

бъбречна недостатъчност

абнормно ниски нива на течност около бебето в утробата

недостатъчно развитие на белите дробове на бебето в утробата

недостатъчно развитие на бъбреците на бебето в утробата

Някои от нежеланите реакции, които получавате, може да се дължат и на основното заболяване

– рак. Ако се лекувате с Herceptin в комбинация с химиотерапия, някои от тях може да се

дължат също и на химиотерапията.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Herceptin

Herceptin ще се съхранява от медицинските специалисти в болницата или клиниката.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и етикета на флакона след „Годен до“/„ЕХР“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Неотвореният фракон трябва да се съхранява в хладилник (2

С – 8

С).

Да не се замразява приготвеният разтвор.

Инфузионният разтвор трябва да се използва незабавно след разреждането му. Ако не

се използва незабавно, времето и условията на съхранение преди употреба са

отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надхвърлят 24 часа при 2°C –

8°С.

Не използвайте Herceptin, ако забележите твърди частици или промяна на цвета преди

приложението му.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Herceptin

Активното вещество е трастузумаб. Всеки флакон съдържа 150 mg трастузумаб, който е

разтворен в 7,2 ml вода за инжекции. Полученият разтвор съдържа приблизително

21 mg/ml трастузумаб.

Другите съставки са: L-хистидинов хидрохлорид монохидрат, L-хистидин,

-трехалоза

дихидрат, полисорбат 20.

Как изглежда Herceptin и какво съдържа опаковката

Herceptin е прах за концентрат за инфузионен разтвор, който се предлага в стъклени флакони с

гумена запушалка, които съдържат 150 mg трастузумаб. Прахът представлява лиофилизирани

бели до бледо жълти пелети. Всяка опаковка съдържа 1 флакон с прах.

Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Производител

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

За допълнителна информация относно този лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. o.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 1 279 4500

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: + 385 1 47 22 333

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Kύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 7 039831

United Kingdom (Northern Ireland)

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Herceptin 150 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон съдържа 150 mg трастузумаб (trastuzumab), хуманизирано IgG1 моноклонално

антитяло, получено от клетъчна суспензионна култура от клетки на бозайници (яйчник от

китайски хамстер) и пречистено чрез афинитетна и йонообменна хроматография, включително

и чрез процедури за специфично инактивиране и отстраняване на вируси.

Приготвеният разтвор Herceptin съдържа 21 mg/ml трастузумаб.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до бледожълт лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Рак на млечната жлеза

Метастазирал рак на млечната жлеза

Herceptin е показан за лечение на възрастни пациенти с HER2-положителен метастазирал рак на

млечната жлеза (МРМЖ):

като монотерапия за лечение на тези пациенти, които са били лекувани с не по-малко от

две химиотерапевтични схеми по повод метастазиралото заболяване. Предхождащата

химиотерапия трябва да е включвала поне антрациклин и таксан, освен ако пациентите не

са били подходящи за подобно лечение. Пациентите, положителни за хормонални

рецептори, трябва да са провели неуспешно и хормонално лечение, освен ако пациентите

са били неподходящи за подобно лечение.

в комбинация с паклитаксел за лечение на тези пациенти, които не са били лекувани с

химиотерапия за метастазирало заболяване и при които не е подходящо прилагането на

антрациклин.

в комбинация с доцетаксел за лечение на тези пациенти, които не са били лекувани с

химиотерапия за метастазирало заболяване.

в комбинация с ароматазен инхибитор за лечение на пациенти в постменопауза,

положителни за хормонални рецептори, с МРМЖ, нелекувани преди това с трастузумаб.

Рак на млечната жлеза в ранен стадий

Herceptin е показан за лечение на възрастни пациенти с HER2 положителен рак на млечната

жлеза в ранен стадий (РРМЖ):

след операция, химиотерапия (неоадювантна или адювантна) и лъчелечение (ако е

приложимо) (вж. точка 5.1).

след адювантна химиотерапия с доксорубицин и циклофосфамид, в комбинация с

паклитаксел или доцетаксел.

в комбинация с адювантна химиотерапия, състояща се от доцетаксел и карбоплатин.

в комбинация с неоадювантна химиотерапия, последвана от адювантнa терапия с

Herceptin, за локално напреднало (включително възпалително) заболяване или тумори

>2 cm в диаметър (вж. точки 4.4 и 5.1).

Herceptin трябва да се прилага само при пациенти с матастазирал или ранен рак на млечната

жлеза, чийто тумор е с прекомерна експресия на HER2 или с генна амплификация на HER2,

определена чрез точен и валидиран метод (вж. точки 4.4 и 5.1).

Метастазирал рак на стомаха

Herceptin в комбинация с капецитабин или 5-флуороурацил и цисплатин е показан за лечение

на възрастни пациенти с HER2-положителен метастазирал аденокарцином на стомаха или на

мястото на свързване на стомаха с хранопровода, които не са получавали преди това

противораково лечение за тяхното метастазирало заболяване.

Herceptin трябва да се прилага само при пациенти с метастазирал рак на стомаха (МРС), чийто

тумори са с прекомерна експресия на HER2, дефинирана според резултата от ICH2+ и

потвърдена от резултата от SISH или FISH, или от ICH3+ резултат. Трябва да се използват

точни и валидирани методи (вж. точки 4.4 и 5.1).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Изследването за HER2 преди започване на лечение е задължително (вж. точки 4.4 и 5.1).

Лечението с Herceptin трябва да се започне само от лекар с опит в прилагането на цитотоксична

химиотерапия (вж. точка 4.4) и трябва да се прилага само от медицински специалист.

Важно е да се проверят етикетите на продуктите, за да е сигурно, че лекарствената форма,

която ще се прилага (за интравенозно или за подкожно приложение с фиксирана доза),

съответства на тази, която е предписана на пациента. Herceptin за интравенозно приложение не

е предназначен за подкожно приложение и трябва да се прилага само чрез интравенозна

инфузия.

Преминаването от лечение с Herceptin за интравенозно приложение на Herceptin за подкожно

приложение и обратно, по схема на прилагане на три седмици (q3w), е изследвано в

проучването MO22982 (вж. точка 4.8).

С цел да се избегнат грешки при лечението е важно да се проверят етикетите на флакона, за да

е сигурно, че лекарството, което се приготвя и прилага, е Herceptin (трастузумаб), а не друг

продукт, съдържащ трастузумаб (напр. трастузумаб емтанзин или трастузумаб дерукстекан).

Дозировка

Метастазирал рак на млечната жлеза

Триседмична схема

Препоръчителната начална натоварваща доза е 8 mg/kg телесно тегло. Препоръчителната

поддържаща доза при прилагане на интервал от три седмици е 6 mg/kg телесно тегло, като тя се

започва три седмици след натоварващата доза.

Седмична схема

Препоръчителната начална натоварваща доза Herceptin е 4 mg/kg телесно тегло.

Препоръчителната седмична поддържаща доза Herceptin е 2 mg/kg телесно тегло, като се

започне една седмица след натоварващата доза.

Прилагане в комбинация с паклитаксел или доцетаксел

В пилотните изпитвания (H0648g, M77001), паклитаксел или доцетаксел са били прилагани в

деня след първата доза Herceptin (за дозиране вж. Кратката характеристика на продукта (КХП)

на паклитаксел или доцетаксел) и непосредствено след последващите дози Herceptin, при

положение, че предхождащата доза Herceptin се е понесла добре.

Прилагане в комбинация с ароматазен инхибитор

По време на пилотното изпитване (BO16216), Herceptin и анастрозол са прилагани от ден 1-ви.

Няма ограничения по отношение на относителното време на приложение на Herceptin и

анастрозол (за дозиране вж. КХП на анастрозол или на другите ароматазни инхибитори).

Ранен рак на млечната жлеза

Триседмична и седмична схема на прилагане

Като схема на прилагане през три седмици препоръчителната начална натоварваща доза

Herceptin е 8 mg/kg телесно тегло. Препоръчителната поддържаща доза на Herceptin, прилаган

през интервал от три седмици, е 6 mg/kg телесно тегло, като тя се започва три седмици след

натоварващата доза.

Като схема на прилагане всяка седмица (начална натоварваща доза от 4 mg/kg, последвана от

2 mg/kg всяка седмица) едновременно с паклитаксел след химиотерапия с доксорубицин и

циклофосфамид.

Вижте точка 5.1 за дозиране при комбинирана химиотерапия.

Метастазирал рак на стомаха

Триседмична схема

Препоръчителната начална натоварваща доза e 8 mg/kg телесно тегло. Препоръчителната

поддържаща доза при прилагане на интервал от три седмици е 6 mg/kg телесно тегло, като тя се

започва три седмици след натоварващата доза.

Рак на млечната жлеза и рак на стомаха

Продължителност на лечение

Пациентите с МРМЖ и МРС трябва да се лекуват с Herceptin до прогресия на заболяването.

Пациентите с РРМЖ трябва да се лекуват с Herceptin в продължение на 1 година или до

рецидивиране на заболяването, което настъпи първо; удължаване на лечението при РРМЖ

повече от една година не се препоръчва (вж. точка 5.1).

Намаляване на дозата

По време на клиничните изпитвания с Herceptin не е извършвано намаляване на дозата.

Пациентите могат да продължат лечението през периодите на обратима, индуцирана от

химиотерапията миелосупресия, но през това време те трябва да се наблюдават внимателно за

усложнения от вида на неутропения. За информация относно намаляването на дозата или

отлагане на приложението, вижте КХП на паклитаксел, доцетаксел или на ароматазния

инхибитор.

Ако процентът на левокамерната фракция на изтласкване (ЛКФИ) спадне ≥ 10 пункта спрямо

изходното ниво И до под 50%, лечението трябва да се преустанови и трябва да се повтори

оценката на ЛКФИ приблизително след около 3 седмици. Ако ЛКФИ не се подобри, или се е

влошила повече, или ако се развие симптоматична застойна сърдечна недостатъчност (ЗСН),

трябва сериозно да се помисли за преустановяване на Herceptin, освен ако не се прецени, че

ползите за отделния пациент надхвърлят рисковете. Всички тези пациенти трябва да се насочат

за оценка от кардиолог и да се проследяват.

Пропуснати дози

Ако пациентът е пропуснал доза Herceptin в рамките на една седмица или по-малко, обичайната

поддържаща доза Herceptin (при седмично лечение: 2 mg/kg; при схема на лечение през три

седмици: 6 mg/kg) трябва да се приложи възможно най-скоро. Да не се изчаква следващия

планиран цикъл. Следващите поддържащи дози трябва да се приложат съответно 7 дни или

21 дни по-късно в зависимост от това дали се използва седмична или триседмична схема.

Ако пациентът е пропуснал доза Herceptin в рамките на повече от една седмица, трябва да се

приложи повторна натоварваща доза за приблизително 90 минути (при седмично лечение:

4 mg/kg; при схема на лечение през три седмици: 8 mg/kg) колкото е възможно по-скоро.

Следващите поддържащи дози (при седмично лечение: 2 mg/kg; при схема на лечение през три

седмици съответно: 6 mg/kg) трябва да се приложат съответно 7 дни или 21 дни по-късно в

зависимост от това дали се използва седмична или триседмична схема.

Специални популации

Не са провеждани насочени фармакокинетични проучвания в старческа възраст, както и при

такива с бъбречно или чернодробно увреждане. При популационен фармакокинетичен анализ е

установено, че възрастта и бъбречното увреждане не повлияват отделянето на трастузумаб.

Педиатрична популация

Няма съответно приложение на Herceptin в педиатричната популация.

Начин на приложение

Натоварващата доза Herceptin трябва да се прилага под формата на 90-минутна интравенозна

инфузия. Да не се прилага като интравенозна инжекция или болус. Herceptin интравенозна

инфузия трябва да се прилага от медицински специалист с готовност за лечение на

анафилаксия, като трябва да бъде осигурен кит за спешна помощ. Пациентите трябва да се

наблюдават най-малко шест часа след началото на първата инфузия и два часа след началото на

последващите инфузии за симптоми като треска и студени тръпки или други симптоми,

свързани с инфузията (вж. точки 4.4 и 4.8). Прекъсването или забавянето на скоростта на

вливане може да помогне за контролирането на такива симптоми. Инфузията може да се

поднови след отзвучаване на симптомите.

Ако началната натоварваща доза се понася добре, последващите дози може да се прилагат за

30 минути.

За указания относно реконституирането на интравенозната лекарствена форма на Herceptin

преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към трастузумаб, миши протеини или към някое от помощните

вещества, изброени в точка 6.1.

Тежка диспнея в покой, поради усложнения при напреднало злокачествено заболяване

или пациенти, изискващи допълнително лечение с кислород.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, търговското име и

партидният номер на прилагания продукт трябва да бъдат ясно записани.

Изследването за HER2 трябва да се извършва в специализирани лаборатории, които могат да

осигурят адекватно валидиране на методите за изследване (вж. точка 5.1).

Понастоящем няма данни от клинични изпитвания за повторно лечение при пациенти с

предшестваща експозиция на Herceptin в адювантна среда.

Сърдечна дисфункция

Общи съображения

Пациентите, лекувани с Herceptin, са изложени на повишен риск от развитие на ЗСН

(Нюйоркска кардиологична асоциация - New York Heart Association [NYHA] Клас ІІ-ІV) или

асимптомна сърдечна дисфункция. Тези събития са наблюдавани при пациенти, получаващи

терапия с Herceptin самостоятелно или в комбинация с паклитаксел или доцетаксел, особено

след антрациклин (доксорубицин или епирубицин)-съдържаща химиотерапия. Те може да са

умерени до тежки и са свързани със смъртни случаи (вж. точка 4.8). Освен това е необходимо

повишено внимание при лечение на пациенти с повишен сърдечен риск, напр. хипертония,

документирана исхемична болест на сърцето, ЗСН, ЛКФИ <55%, старческа възраст.

Всички кандидатки за лечение с Herceptin, но особено тези с предхождащо лечение с

антрациклини и циклофосфамид (АС), трябва да бъдат подложени на основен сърдечен

преглед, включващ анамнеза и физикален статус, електрокардиограма (ЕКГ), ехокардиограма

и/или радионуклидна вентрикулография с ЕКГ синхронизация в еквилибриум (MUGA

сканиране), или ядрено-магнитен резонанс. Мониторирането може да помогне за

идентифициране на пациентите, които развиват сърдечна дисфункция. Оценката на сърдечната

функция, извършена на изходно ниво, трябва да се повтаря на всеки 3 месеца по време на

лечението и на всеки 6 месеца след преустановяване на лечението до 24 месеца от последното

приложение на Herceptin. Преди да се вземе решение за лечение с Herceptin, трябва да се

направи внимателна оценка на съотношението риск-полза.

Трастузумаб може да персистира в кръвообращението до 7 месеца след спирането на лечението

с Herceptin въз основа на популационен фармакокинетичен анализ на всички налични данни

(вж. точка 5.2). Пациенти, които получават антрациклини след спирането на Herceptin,

вероятно са изложени на повишен риск от сърдечна дисфункция. По възможност, лекарите

трябва да избягват терапия на базата на антрациклини до 7 месеца след спирането на Herceptin.

Ако се използват антрациклини, сърдечната функция на пациента трябва да се мониторира

внимателно.

Трябва да се обмисли редовна кардиологична оценка при пациенти със сърдечносъдови

проблеми след скрининга на изходно ниво. При всички пациенти трябва да се проследява

сърдечната функция по време на лечението (напр. през 12 седмици). Проследяването може да

помогне да се идентифицират пациентите, които развиват сърдечна дисфункция. При

пациентите, които развият асимптомна сърдечна дисфункция, по-често мониториране (напр.

през 6 - 8 седмици), може да бъде от полза. Ако пациентите имат непрекъснато намаление на

левокамерната функция, но остават асимптомни, лекарят трябва да помисли за прекъсване на

терапията, ако не е наблюдавана клинична полза от лечението с Herceptin.

Безопасността при продължаване или подновяване на лечението с Herceptin при пациенти,

които имат сърдечна дисфункция, не е проучвана проспективно. Ако процентът на ЛКФИ се

понижи с ≥10 пункта в сравнение с изходното ниво И под 50%, лечението трябва да се

преустанови и трябва да се извърши повторна оценка на ЛКФИ приблизително след около 3

седмици. Ако ЛКФИ не се увеличи или ако се понижи още, или се развие симптоматична ЗСН,

трябва много сериозно да се помисли за прекратяване на Herceptin, освен ако не се прецени, че

ползите за отделния пациент надхвърлят рисковете. Всички тези пациенти трябва да се

изпратят за консултация с кардиолог и да се проследяват.

Ако по време на терапия с Herceptin се развие симптоматична сърдечна недостатъчност, тя

трябва да се лекува със стандартните лекарствени продукти за ЗСН. Повечето пациенти,

развили ЗСН или асимптомна сърдечна дисфункция в пилотните клинични изпитвания, са се

подобрили със стандартното лечение за ЗСН, състоящо се от инхибитор на ангиотензин-

конвертиращия ензим (АСЕ инхибитор) или ангиотензин-рецепторен блокер (АРB) и бета-

блокер. Повечето пациенти със сърдечни симптоми и данни за клинична полза от лечението с

Herceptin са продължили терапията без допълнителни клинични сърдечни събития.

Метастазирал

рак на млечната жлеза

Herceptin и антрациклини не трябва да се дават едновременно в комбинация при МРМЖ.

Пациенти с МРМЖ, които преди това са получавали антрациклини, са изложени също на риск

от сърдечна дисфункция при лечение с Herceptin, въпреки че рискът е по-малък отколкото при

едновременна употреба на Herceptin и антрациклини.

Ранен рак на млечната жлеза

При пациенти с РРМЖ, сърдечната оценка, като направената на изходно ниво, трябва да бъде

повторена през 3 месеца, по време на лечението и през 6 месеца след прекратяване на

лечението, до 24 месеца от последното приложение на Herceptin. При пациенти, получаващи

химиотерапия, съдържаща антрациклин, се препоръчва допълнително мониториране и то

трябва да се извършва ежегодно до 5 години от последното приложение на Herceptin или по-

дълго, ако се наблюдава постоянно намаляване на ЛКФИ.

Пациентите с анамнеза за миокарден инфаркт (МИ), стенокардия, изискваща медикаментозно

лечение, анамнеза за или съществуваща ЗСН (NYHA Клас II –IV), ЛКФИ < 55%, друга

кардиомиопатия, сърдечна аритмия, изискваща медикаментозно лечение, клинично значимо

сърдечно клапно заболяване, лошо контролирана хипертония (подходяща е хипертония,

контролирана със стандартно лечение) и хемодинамично ефективен перикарден излив, са

изключени от основните клинични изпитвания за адювантно и неоадювантно лечение на РРМЖ

с Herceptin и поради това не може да се препоръча лечение при тези пациенти.

Адювантно лечение

Herceptin и антрациклини не трябва да се дават едновременно в комбинация при адювантно

лечение.

При пациенти с РРМЖ е наблюдавано увеличение на честотата на симптомните и

асимптомните сърдечни събития, когато Herceptin е прилаган след химиотерапия, съдържаща

антрациклини, в сравнение с приложение с несъдържащите антрациклини схеми на лечение с

доцетаксел и карбоплатин, като то е било по-изразено, когато Herceptin е прилаган

едновременно с таксани в сравнение с прилагането му след таксани. Независимо от

използваната схема на лечение, повечето симптомни сърдечни събития се появяват през

първите 18 месеца. В едно от проведените 3 основни клинични проучвания, при което е налице

медиана на проследяване 5,5 години (BCIRG006), е наблюдавано продължително увеличение на

кумулативната честота на симптомни сърдечни или LVEF събития при пациенти, получавали

Herceptin едновременно с таксан след терапия с антарциклини, до 2,37 % в сравнение с

приблизително 1 % в двете групи със сравнителното лекарство (антрациклин плюс

циклофосфамид, последвано от таксан и таксан, карбоплатин и Herceptin).

Рисковите фактори за сърдечно събитие, установени при четири големи клинични проучвания

за адювантно лечение, включват напреднала възраст (> 50 години), ниска ЛКФИ (<55%) на

изходно ниво, преди или след започване на лечение с паклитаксел, понижение на ЛКФИ с 10-15

пункта и предшестваща или едновременна употреба на антихипертензивни лекарствени

продукти. При пациенти, получаващи Herceptin след завършване на адювантната

химиотерапия, рискът от сърдечна дисфункция е свързан с по-висока кумулативна доза

антрациклин, приложена преди започване на лечението с Herceptin и с индекс на телесна маса

(BMI) >25 kg/m

Неоадювантно-адювантно лечение

При пациенти с РРМЖ,

подходящи за неоадювантно-адювантно лечение, Herceptin трябва да се

прилага едновременно с антрациклини само при болни, които не са лекувани с химиотерапия, и

само със схеми на лечение с антрациклини в ниски дози, т.е. максимални кумулативни дози на

доксорубицин 180 mg/m

или епирубицин 360 mg/m

Ако пациентите са лекувани едновременно с пълен курс на ниски дози антрациклини и

Herceptin при неоадювантни условия, не трябва да се прилага допълнителна цитотоксична

химиотерапия след операцията. При други ситуации, решението относно необходимостта от

допълнителна цитотоксична химиотерапия се определя въз основа на индивидуални фактори.

Опитът при едновременно приложение на трастузумаб в схеми с ниски дози антрациклин

понастоящем е ограничен до две клинични изпитвания (MO16432 и BO22227).

В основното изпитване MO16432, Herceptin е прилаган едновременно с неоадювантна

химиотерапия, съдържаща три цикъла с доксорубицин (кумулативна доза 180 mg/m

Честотата на симптоматична сърдечна дисфункция е 1,7% в групата на Herceptin.

Основното клинично изпитване BO22227 е планирано да докаже не по-лоша ефикасност на

лечението с Herceptin лекарствена форма за подкожно приложение, спрямо лечението с

Herceptin лекарствена форма за интравенозно приложение, въз основа на съвместни първични

крайни точки за ФК и ефикасност (C

trough

на трастузумаб преди дозата в Цикъл 8, и съответно

степен на pCR при окончателно хирургично лечение) (вж. точка 5.1 от КХП на Herceptin

лекарствена форма за подкожно приложение). В основното изпитване BO22227, Herceptin е

прилаган едновременно с неоадювантна химиотерапия, която съдържа четири цикъла с

епирубицин (кумулативна доза 300

mg/m

); при медиана на проследяване, надхвърляща 70

месеца, честотата на сърдечна недостатъчност/застойна сърдечна недостатъчност е 0,3% в

групата на Herceptin за интравенозно приложение.

Клиничният опит е ограничен при пациенти над 65-годишна възраст.

Реакции, свързани с инфузията (Infusion-related reactions, IRRs

) и свръхчувствителност

Има съобщения за сериозни IRRs към инфузията с Herceptin, включително диспнея, хипотония,

хрипове, хипертония, бронхоспазъм, надкамерна тахиаритмия, намалена сатурация на

кислорода, анафилаксия, респираторен дистрес, уртикария и ангиоедем (вж. точка 4.8). Може

да се използва премедикация за намаляване на риска от тези събития. Повечето от тези събития

възникват по време или до 2,5 часа след началото на първата инфузия. При възникване на

реакция към инфузията, инфузията трябва да се преустанови или да се забави скоростта на

вливане и пациентът трябва да се наблюдава до отзвучаване на симптомите (вж. точка 4.2).

Тези симптоми може да се лекуват с аналгетик/антипиретик, като напр. меперидин или

парацетамол, или антихистамин, като напр. дифенхидрамин. При повечето от пациентите

симптомите отзвучават и след това инфузиите с Herceptin продължават. Сериозните реакции са

лекувани успешно с поддържаща терапия, напр. кислород, бета-агонисти и кортикостероиди. В

редки случаи тези реакции са свързани с клиничен ход, завършващ с летален изход.

Пациентите, получили диспнея при покой поради усложнения от напреднало злокачествено

заболяване и съпътстващи заболявания, може да са изложени на повишен риск от летален изход

на реакция към инфузията. Поради това, тези пациенти не трябва да се лекуват с Herceptin (вж.

точка 4.3).

Съобщава се също за начално подобрение, последвано от клинично влошаване и късни реакции

с бързо клинично влошаване. Смъртни случаи са възниквали до часове и до една седмица след

инфузията. В много редки случаи пациентите са получавали начални симптоми, свързани с

инфузията и белодробни симптоми повече от шест часа след началото на инфузията с Herceptin.

Пациентите трябва да се предупредят за възможността за такова късно начало и трябва да се

инструктират да се свържат веднага с лекуващия си лекар при възникване на тези симптоми.

Белодробни събития

Тежки белодробни събития се съобщават при употребата на Herceptin в постмаркетингови

условия (вж. точка 4.8). Понякога тези събития са били летални. Освен това се съобщават

случаи на интерстициална белодробна болест, включително белодробни инфилтрати, синдром

на остър респираторен дистрес, пневмония, пневмонит, плеврален излив, респираторен дистрес,

остър белодробен оток и дихателна недостатъчност. Рисковите фактори, свързани с

интерстициална белодробна болест, включват предшестващо или едновременно лечение с

други антинеопластични средства, за които е известно, че са свързани с това заболяване, напр.

таксани, гемцитабин, винорелбин и лъчетерапия. Тези събития може да възникнат като част от

реакция, свързана с инфузията, или да имат късно начало. Пациентите, получили диспнея при

покой поради усложнения от напреднало злокачествено заболяване и съпътстващи

заболявания, може да са изложени на повишен риск от белодробни събития. Поради това тези

пациенти не трябва да се лекуват с Herceptin (вж. точка 4.3). Трябва да се внимава за

пневмонити, особено при пациенти, лекувани едновременно с таксани.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия. Не са наблюдавани

клинично значими взаимодействия между Herceptin и едновременно прилаганите лекарствени

продукти, използвани в клиничните изпитвания.

Ефект на трастузумаб върху фармакокинетиката на други антинеопластични средства

Фармакокинетичните данни от клиничните проучвания BO15935 и M77004 при жени с HER2-

положителен метастазирал рак на гърдата предполагат, че експозицията на паклитаксел и

доксорубицин (и техните главни метаболити 6-α хидроксил-паклитаксел, POH, и

доксорубицинол, DOL) не се променя при наличие на трастузумаб (натоварваща доза от

8 mg/kg или 4 mg/kg i.v., последвано съответно от 6 mg/kg веднъж на 3 седмици i.v. или 2 mg/kg

веднъж седмично i.v.).

Трастузумаб обаче може да повиши общата експозиция на един от метаболитите на

доксорубицин (7-дезокси-13 дихидро-доксорубицинон, D7D). Биоактивността на D7D и

клиничното значение на повишението на този метаболит не е ясно.

Данните от клиничното проучване JP16003, проучване на Herceptin с едно рамо (4 mg/kg i.v

натоварваща доза и 2 mg/kg i.v. седмично) и доцетаксел (60 mg/m

i.v.) при жени от японски

произход с HER2- положителен МРМЖ, предполагат, че едновременното приложение на

Herceptin няма ефект върху фармакокинетиката на единична доза доцетаксел. Клиничното

проучване JP19959 е подпроучване на

BO18255 (ToGA), проведено при пациенти от японски

произход - мъже и жени с авансирал рак на стомаха, за изследване на фармакокинетиката на

капецитабин и цисплатин при приложение със или без Herceptin. Резултатите от това

подпроучване предполагат, че експозицията на биоактивните метаболити (напр. 5-FU) на

капецитабин не се повлиява от едновременната употреба на цисплатин или на цисплатин плюс

Herceptin. Самият капецитабин обаче показва по-високи концентрации и по-продължителен

полуживот, когато се комбинира с Herceptin. Данните предполагат също, че фармакокинетиката

на цисплатин не се повлиява от едновременната употреба на капецитабин или на капецитабин

плюс Herceptin.

Фармакокинетичните данни от проучване H4613g/GO01305 при пациенти с метастазирал или

локално напреднал неоперабилен HER2- положителен рак показват, че трастузумаб не

повлиява фармакокинетиката на карбоплатин.

Ефект на антинеопластичните средства върху фармакокинетиката на трастузумаб

При сравнение на симулирани серумни концентрации след монотерапия с Herceptin (4 mg/kg

натоварваща доза/2 mg/kg i.v. веднъж седмично) и наблюдавани серумни концентрации при

жени от японски произход с HER2- положителен МРМЖ (клинично проучване JP16003) не са

установени данни за фармакокинетичен ефект на едновременно прилаган доцетаксел върху

фармакокинетиката на трастузумаб.

Сравнението на фармакокинетичните резултати от две клинични проучвания фаза II (BO15935

и M77004) и едно клинично проучване фаза III (H0648g), при което пациентите са били

лекувани едновременно с Herceptin и паклитаксел, и две клинични проучвания фаза II, при

които Herceptin е прилаган като монотерапия (W016229 и MO16982) при жени с HER2-

положителен МРМЖ показва, че индивидуалните и средните минимални серумни

концентрации на трастузумаб варират вътре в клиничните проучвания и между тях, но няма

категоричен ефект от едновременното приложение на паклитаксел върху фармакокинетиката на

трастузумаб. Сравняването на фармакокинетичните данни на трастузумаб от проучване

M77004, при което жени с HER2-положителен МРМЖ са били лекувани едновременно с

Herceptin, паклитаксел и доксорубицин, с фармакокинетичните данни на трастузумаб в

проучвания, при които Herceptin е прилаган като монотерапия (H0649g) или в комбинация с

антрациклини плюс циклофосфамид или паклитаксел (проучване H0648g), предполага липса на

ефект на доксорубицин и паклитаксел върху фармакокинетиката на трастузумаб.

Фармакокинетичните данни от проучване

H4613g/GO01305 показват, че карбоплатин не

повлиява фармакокинетиката на трастузумаб.

Едновременното приложение на анастрозол изглежда не повлиява фармакокинетиката на

трастузумаб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жените с детероден потенциал трябва бъдат съветвани да използват ефективна контрацепция

по време на лечение с Herceptin и в продължение на 7 месеца след завършване на лечението

(вж. точка 5.2).

Бременност

Проведени са проучвания върху репродуктивността при маймуни Cynomolgus, с дози до

25 пъти по-високи от седмичната поддържаща доза за хора от 2 mg/kg Herceptin за

интравенозно приложение и няма данни за увреждане на фертилитета или фетуса.

Наблюдавано е преминаване през плацентата на трастузумаб в началния (20 - 50 ден от

гестацията) и късния (120 - 150 ден от гестацията) период от феталното развитие. Не е известно

дали Herceptin може да предизвика увреждане на плода при прилагане на бременни жени или

дали би могъл да увреди репродуктивната способност. Тъй като проучванията върху

репродукцията при животни не винаги имат прогностична стойност за определяне на отговора

Прочетете целия документ

EMA/981900/2011

EMEA/H/C/000278

Резюме на EPAR за обществено ползване

Herceptin

trastuzumab

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Herceptin. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Herceptin.

Какво представлява Herceptin?

Herceptin е лекарство, което съдържа активното вещество трастузумаб (trastuzumab). Предлага се

под формата на прах за приготвяне на инфузия (вливане) във вена или разтвор за подкожно

инжектиране.

За какво се използва Herceptin?

Herceptin се използва за лечение на следните видове рак:

рак на млечната жлеза в ранен стадий (когато ракът се е разпространил в млечната жлеза или

в жлезите под ръката, но не и в други части на тялото) след операция, химиотерапия

(лекарства за лечение на рак) и лъчетерапия (лечение с облъчване), ако е приложимо. В

комбинация с химиотерапия може да се прилага на ранен етап от лечението. При локално

авансирали тумори (включително възпалителни тумори) или тумори с големина над 2 cm

Herceptin се използва преди операция в комбинация с химиотерапия и самостоятелно след

операция;

метастатичен рак на млечната жлеза (рак, който се е разпространил в други части на тялото).

Използва се самостоятелно при пациентки след неуспех на предходни лечения. Използва се

също в комбинация с други противоракови лекарства: с паклитаксел или доцетаксел или с

ароматазен инхибитор;

Когато се прилага като инфузия във вената, Herceptin може да се използва за:

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

метастатичен гастрален (стомашен) рак в комбинация с цисплатин и капецитабин или 5-

флуороурацил (други противоракови лекарства).

Herceptin се използва само за лечение на тумор с прекомерна експресия на HER2: това означава,

че туморът произвежда протеин, наречен HER2, в големи количества по повърхността на

туморните клетки, в резултат на което туморните клетки започват да растат по-бързо. Около една

четвърт от случаите на рак на млечната жлеза и една пета от случаите на гастрален рак са с

прекомерна експресия на HER2.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Herceptin?

Лечението с Herceptin трябва да бъде започнато само от лекар с опит в прилагането на

противоракови лекарства.

Когато се прилага като инфузия във вената, Herceptin се влива в продължение на 90 минути всяка

седмица или на всеки три седмици за рак на млечната жлеза и на всеки три седмици за гастрален

рак. При рак на млечната жлеза в ранен стадий лечението се прилага в продължение на една

година или до рецидивиране на заболяването, а при метастатичен рак на млечната жлеза или

метастатичен гастрален рак лечението продължава, докато има ефект от лекарството.

Препоръчителната доза зависи от телесното тегло на пациента, както и от лекуваното заболяване

и дали Herceptin се прилага веднъж на седмица или веднъж на три седмици.

Инфузията може да бъде съпроводена с алергични реакции, затова пациентката трябва да бъде

наблюдавана по време на вливането и след това. На пациентки, които понасят добре

първоначалната 90-минутна инфузия, могат да се прилагат последващи инфузии с

продължителност над 30 минути.

Когато се прилага като подкожна инжекция, препоръчителната доза Herceptin не зависи от

телесното тегло на пациентката и е 600 mg, прилагани в продължение на 2 до 5 минути на всеки

три седмици.

Как действа Herceptin?

Активното вещество в Herceptin, трастузумаб, е моноклонално антитяло. Моноклоналното антитяло

е антитяло (вид протеин), разработено с цел да разпознава и да се свърза с определена структура

(наречена антиген), съдържаща се в някои видове клетки в организма. Трастузумаб е разработен с

цел да се свързва с HER2, който е с прекомерна експресия при около една четвърт от случаите на

рак на млечната жлеза и една пета от случаите на гастрален рак. Като се свързва с HER2,

трастузумаб активира клетки от имунната система, които впоследствие убиват туморните клетки.

Трастузумаб спира също процеса, при който HER2 произвежда сигнали, водещи до растеж на

туморните клетки.

Как е проучен Herceptin?

За рак на млечната жлеза в ранен стадий Herceptin, прилаган като инфузия във вената, е проучен

в пет основни проучвания при около 10 000 пациентки. Първото проучване е при пациентки,

лекувани първоначално оперативно, с химиотерапия и лъчетерапия (ако е приложимо).

Половината от пациентките получават Herceptin, а другата половина не получават лекарството.

Три проучвания разглеждат ефекта от прилагане на Herceptin на ранен етап от лечението в

комбинация с химиотерапия. Петото проучване при локално авансирали или възпалителни тумори

на млечната жлеза разглежда ефекта от прилагане на Herceptin преди операция в комбинация с

Herceptin

EMA/444961/2013

Страница 2/4

химиотерапия и като самостоятелно лечение след операция. Проучванията измерват броя на

пациентките, при които е настъпила смърт или при които ракът е рецидивирал или се е влошил. За

метастатичен рак на млечната жлеза Herceptin, прилаган като инфузия във вената, е проучен в

четири основни проучвания: едното разглежда Herceptin самостоятелно при 222 пациентки след

неуспех на предходно лечение, две – Herceptin в комбинация с паклитаксел или доцетаксел при

общо 657 пациентки, а едно – комбинацията от Herceptin и анастрозол (ароматазен инхибитор)

при 208 жени, които са преминали менопауза. Тези проучвания измерват броя на пациентките,

които се повлияват от лечението, или тяхната преживяемост без влошаване на заболяването. За

метастатичен гастрален рак Herceptin, прилаган като инфузия във вената, в комбинация с

циспластин и капецитабин или 5-флуороурацил е сравнен със същата комбинация, но без

Herceptin в едно основно проучване при 594 пациенти. Основната мярка за ефективност е

преживяемостта на пациентите.

Herceptin, прилаган като подкожна инжекция, е сравнен с Herceptin, прилаган като инфузия във

вената, в допълнително проучване при 596 пациентки с рак на млечната жлеза в ранен стадий.

Herceptin е прилаган преди операция и основната мярка за ефективност е повлияването от

лечението, оценено чрез измерване на броя на пациентките, при които не са открити ракови

клетки при изследване на хирургично отстранената млечна жлеза. Проучването сравнява също

нивата на активното вещество в кръвта при Herceptin, прилаган подкожно и венозно, за да

докаже, че при подкожно инжектиране се достигат необходимите нива.

Всички проучвания са при пациенти с експресия на HER2.

Какви ползи от Herceptin са установени в проучванията?

В първото проучване при рак на млечната жлеза в ранен стадий при 8% от пациентките,

получаващи Herceptin с инфузия във вената, след операция, химиотерапия и лъчетерапия (ако е

приложимо) се наблюдава повторна поява на рака през първата година от лечението (127 от 1693)

в сравнение с 13% от пациентките, които не получават Herceptin (219 от 1693). При добавяне на

Herceptin към химиотерапия резултатът е по-малък брой пациентки с повторна поява на рака за

период от три години. Разликата е между 4,8 и 11,8% в зависимост от вида химиотерапия. При

локално авансирал рак на млечната жлеза приемът на Herceptin с инфузия във вената преди

операция в комбинация с химиотерапия и отново след операция като самостоятелно лечение води

до по-малък брой пациентки, при които е настъпила смърт или влошаване на рака или повторна

поява в период от три години: след три години 65% от пациентките, приемали Herceptin,

преживяват без влошаване или повторна поява на рака в сравнение с 52% при пациентките,

неприемали Herceptin.

При метастатичен рак на млечната жлеза 15% от пациентките с неуспех на предходно лечение се

повлияват от Herceptin, прилаган като инфузия във вената. При употреба в комбинация с

паклитаксел или доцетаксел около половината от пациентките се повлияват от Herceptin в

сравнение с около една четвърт от получаващите само паклитаксел или доцетаксел. Пациентките,

получаващи Herceptin в комбинация с анастрозол, също преживяват по-дълго без влошаване на

заболяването (средно 4,8 месеца) в сравнение с получаващите само анастрозол (средно 2,4

месеца).

При метастатичен гастрален рак пациентите с по-високи нива на HER2 експресия, които получават

Herceptin с инфузия във вената, преживяват средно 16,0 месеца в сравнение с 11,8 месеца при

получаващите циспластин и капецитабин или 5-флуороурацил самостоятелно.

Herceptin

EMA/444961/2013

Страница 3/4

Когато се прилага като подкожна инжекция, Herceptin показва същата ефективност като

инфузията във вената. Нивата на активното вещество са най-малкото също толкова високи, както

при прилагане на Herceptin като инфузия във вената.

Какви са рисковете, свързани с Herceptin?

Най-честите или сериозни нежелани лекарствени реакции при Herceptin са сърдечни проблеми,

инфекции, проблеми с белите дробове и кръвта и реакции, свързани с начина на прилагане на

Herceptin. В проучването, което сравнява Herceptin, прилаган подкожно и като инфузия във

вената, някои нежелани лекарствени реакции са съобщавани по-често при подкожно инжектиране

на Herceptin: инфекции със или без неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни

клетки), сърдечни проблеми, реакции, свързани с начина на прилагане на Herceptin, и високо

кръвно налягане. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при

Herceptin, вижте листовката.

Herceptin не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

трастузумаб, миши протеини или към някоя от останалите съставки. Не трябва да се прилага при

пациенти със сериозни проблеми с дишането, когато са в покой поради авансирал рак, или които

се нуждаят от кислородолечение. Herceptin може да причини кардиотоксия (увреждане на

сърцето), включително сърдечна недостатъчност (когато сърцето не функционира нормално).

Трябва да се внимава, когато се прилага при пациенти, които вече имат сърдечни проблеми или

високо кръвно налягане, а сърдечните функции на всички пациенти трябва да се проследяват по

време на лечението и след това.

Защо Herceptin е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Herceptin са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Herceptin:

На 28 август 2000 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Herceptin, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Herceptin може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports

. За повече

информация относно лечението с Herceptin прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2013.

Herceptin

EMA/444961/2013

Страница 4/4

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация