Gemsol  40 mg/ml concentrate for solution for infusion

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG
АТС код:
L01BC5
дозиране:
40 mg/ml concentrate for solution for infusion
Каталог на резюме:
Gemsol, 40 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1,x5,x10 vials;
Номер на разрешението:
20130102
Дата Оторизация:
2015-03-21

Други продукти

search_alerts

share_this_information