Gemsol  40 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01BC5

дозиране:

40 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Gemsol, 40 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1,x5,x10 vials;

Дата Оторизация:

2015-03-21

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите