Gemcitabine - Tchaikapharma 1000 mg powder for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД"

АТС код:

L01BC5

дозиране:

1000 mg powder for solution for infusion

Каталог на резюме:

Gemcitabine-Thaikapharma, 1000 mg powder for solution for infusion x 1

Дата Оторизация:

2011-12-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт