Fortulin Novolizer 6 micrograms/асtuation inhalation powder

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Формотерол

Предлага се от:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

АТС код:

R03AC13

INN (Международно Name):

Formoterol

дозиране:

6 micrograms/асtuation inhalation powder

Каталог на резюме:

Fortulin Novolizer, 6 micrograms /actuation inhalation powder x 1; x 2 cartridge

Дата Оторизация:

2014-11-12

Сигнали за търсене, свързани с този продукт