Flexicam

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Dechra Veterinary Products A/S

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Противовъзпалителни и антиревматични продукти

Терапевтични показания:

Пероральная суспензия:кучета:намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Разтвор за инжектиране:кучета:намаляване на възпалението и болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мека тъканна хирургия. Котки: Намаляване на следоперативната болка след овариохистеректомия и малка хирургия на меките тъкани.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2006-04-10

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
14
B. ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
15
ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА
Flexicam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
DK-7171 Uldum
Дания
УПЪЛНОМОЩЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН
ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА:
Accord Healthcare Limited
Sage House 1
st
Floor, 319 Pinner Road
North Harrow, Middlesex HA1 4HF
Обединено кралство
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Flexicam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
Мелоксикам
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
1 ml инжекционен разтвор съдържа 5 mg
мелоксикам.
Други субстанции: Етанол, безводен 150
mg/ml.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кучета:
Облекчаване
на
възпалението
и
болката
както
при
остри,
така
и
при
хронични
мускулно-скелетни нарушения.
Намаляване на постоперативната болка
и възпаление в резултат
на ортопедична хирургия и хирургия на
меките тъкани.
Котки: Намаляване на постоперативната
болка след овариохистеректомия и
малка хирургия на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Flexicam 5 mg/ml инжекционен разтвор за
кучета и котки
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ЕДИН ML СЪДЪРЖА
Активна субстанция:
Мелоксикам 5 mg
Помощни вещества:
Етанол, безводен 150 mg
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета и котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Кучета: Облекчаване на възпалението и
болката както при остри, така и при
хронични
мускулно-скелетни нарушения.
Намаляване на постоперативната болка
и възпаление в резултат
на ортопедична хирургия и хирургия на
меките тъкани.
Котки: Намаляване на постоперативната
болка след овариохистеректомия и
малка хирургия на
меките тъкани.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни и
лактиращи животни.
Да не се използва при животни,
страдащи от гастроинтестинални
смущения като възпалени
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-05-2014
Листовка Листовка чешки 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-05-2014
Листовка Листовка датски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-05-2014
Листовка Листовка немски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-05-2014
Листовка Листовка естонски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-05-2014
Листовка Листовка гръцки 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-05-2014
Листовка Листовка английски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-05-2014
Листовка Листовка френски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-05-2014
Листовка Листовка италиански 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-05-2014
Листовка Листовка латвийски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-05-2014
Листовка Листовка литовски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-05-2014
Листовка Листовка унгарски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-05-2014
Листовка Листовка малтийски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-05-2014
Листовка Листовка полски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-05-2014
Листовка Листовка португалски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-05-2014
Листовка Листовка румънски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-05-2014
Листовка Листовка словашки 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-05-2014
Листовка Листовка словенски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-05-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-05-2014
Листовка Листовка фински 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-05-2014
Листовка Листовка шведски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-05-2014
Листовка Листовка норвежки 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-05-2014
Листовка Листовка исландски 20-05-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-05-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите