Docetaxel Pfizer 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01CD2

дозиране:

10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Docetaxel Pfizer, 10 mg/ml concentrate for solution for infusion x 1 x 2 ml; x 5 x 2 ml; x 1 x 8 ml; x 5 x 8 ml; x 1 x 13 ml; x 5 x 13 ml; x 1 x 20 ml; x 5 x 20 ml;

Дата Оторизация:

2013-05-30

Сигнали за търсене, свързани с този продукт