Daliresp

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рофлумиласт

Предлага се от:

AstraZeneca AB

АТС код:

R03DX07

INN (Международно Name):

roflumilast

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Daliresp е показан за поддържащо лечение на тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) (FEV1 последващ бронходилататор по-малко от 50 % прогнозира) свързани с хроничен бронхит при възрастни пациенти с история на чести обостряния като добавка на бронходилататор лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-02-28

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DALIRESP 500 МИКРОГРАМА ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Рофлумиласт (Roflumilast)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са същите
като Вашите.Ако получите някакви
нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия лекар
или фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Daliresp 500 микрограма филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 филмирана таблетка съдържа 500
микрограма рофлумиласт (roflumilast).
Помощни вещества с известно действие:
всяка филмирана таблетка съдържа 188,72
mg лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, с формата на буквата „D”
филмирани таблетки с размер 9 mm с
изпъкнало релефно
означение „D” от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Daliresp е показан за поддържащо лечение
на тежка хронична обструктивна
белодробна болест
(ХОББ) (ФЕО1 след прилагане на
бронходилататор, под 50% от
прогнозирания), свързана с
хроничен бронхит при въ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-02-2018
Листовка Листовка чешки 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-02-2018
Листовка Листовка датски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-02-2018
Листовка Листовка немски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-02-2018
Листовка Листовка естонски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-02-2018
Листовка Листовка гръцки 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-02-2018
Листовка Листовка английски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2018
Листовка Листовка френски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-02-2018
Листовка Листовка италиански 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2018
Листовка Листовка латвийски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2018
Листовка Листовка литовски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-02-2018
Листовка Листовка унгарски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-02-2018
Листовка Листовка малтийски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2018
Листовка Листовка нидерландски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2018
Листовка Листовка полски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-02-2018
Листовка Листовка португалски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2018
Листовка Листовка румънски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-02-2018
Листовка Листовка словашки 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-02-2018
Листовка Листовка словенски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2018
Листовка Листовка фински 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-02-2018
Листовка Листовка шведски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-02-2018
Листовка Листовка норвежки 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-02-2018
Листовка Листовка исландски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-02-2018
Листовка Листовка хърватски 06-02-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-02-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-02-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите