Co-Irbesan 300 mg/12,5 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Нобел Фарма ООД

АТС код:

C09DA4

дозиране:

300 mg/12,5 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

CO-IRBESAN, 300 mg/12.5 mg film - coated tablets x 28 x 90

Дата Оторизация:

2014-04-08

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите