Co - Enalapril - Tchaikapharma  25 mg/12,5 mg tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Эналаприл и диуретици

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

АТС код:

C09BA2

INN (Международно Name):

Enalapril and diuretics

дозиране:

25 mg/12,5 mg tablets

Каталог на резюме:

Co-Enalapril-Tchaikapharma, 20 mg/12,5 mg tablets x 30

Дата Оторизация:

2015-07-09

Преглед на историята на документите