Clopidogrel Taw Pharma (previously Clopidogrel Mylan)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел хидрохлорид

Предлага се от:

Taw Pharma (Ireland) Limited

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Терапевтични показания:

, , , , Secondary prevention of atherothrombotic events, , Clopidogrel is indicated in: , - Adult patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease. , - Adult patients suffering from acute coronary syndrome:,    - Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA). ,     - ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy. , , In patients with moderate to high-risk Transient Ischaemic Attack (TIA) or minor Ischaemic Stroke (IS), Clopidogrel in combination with ASA is indicated in:, - Adult patients with moderate to high-risk TIA (ABCD2  score ≥4) or minor IS (NIHSS  ≤3) within 24 hours of either the TIA or IS event.  , , Prevention of atherothrombotic and thromboembolic events in atrial fibrillation, In adult patients with atrial fibrillation who have at least one risk factor for vascular events, are not suitable for treatment with Vitamin K antagonists (VKA) and who have a low bleeding risk, clopidogrel is indicated in combination with ASA for the prevention of atherothrombotic and thromboembolic events, including stroke. , , For further information please refer to section 5. , , ,.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                36
B.
ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL TAW PHARMA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (сlopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво Clopidogrel Taw Pharma и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel Taw Pharma
3.
Как да приемате Clopidogrel Taw Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel Taw Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL TAW PHARMA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА.
Clopidogrel Taw Pharma, съдържа клопидогрел и
принад
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Taw Pharma 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като хидрохлорид).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 13 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълният списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розова, кръгла и двойно-изпъкнала
филмирана таблетка.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти _
Клопидогрел е показан при :
•
Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.
•
Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-12-2023
Листовка Листовка чешки 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-12-2023
Листовка Листовка датски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-12-2023
Листовка Листовка немски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-12-2023
Листовка Листовка естонски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-12-2023
Листовка Листовка гръцки 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-12-2023
Листовка Листовка английски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-10-2009
Листовка Листовка френски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-12-2023
Листовка Листовка италиански 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-10-2023
Листовка Листовка латвийски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-10-2023
Листовка Листовка литовски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-12-2023
Листовка Листовка унгарски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-12-2023
Листовка Листовка малтийски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-10-2023
Листовка Листовка нидерландски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-10-2023
Листовка Листовка полски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-12-2023
Листовка Листовка португалски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-10-2023
Листовка Листовка румънски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-12-2023
Листовка Листовка словашки 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-12-2023
Листовка Листовка словенски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-10-2023
Листовка Листовка фински 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-12-2023
Листовка Листовка шведски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-12-2023
Листовка Листовка норвежки 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-12-2023
Листовка Листовка исландски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-12-2023
Листовка Листовка хърватски 19-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-10-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите