Clopidogrel Krka

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrochloride)

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-23

Листовка

                35
B. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CLOPIDOGREL KRKA 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Clopidogrel Krka и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Clopidogrel Krka
3.
Как да приемате Clopidogrel Krka
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Clopidogrel Krka
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CLOPIDOGREL KRKA И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Clopidogrel Krka съдържа клопидогрел и
принадлежи към група лекарства,
наречен
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Krka 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел_ (clopidogrel)_ (като
хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розови, кръгли и леко изпъкнали
филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация с АСК при
пациенти, подложени на перкутанна
коронарна интервенция (включително
пациенти, на ко
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-12-2023
Листовка Листовка чешки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-12-2023
Листовка Листовка датски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-12-2023
Листовка Листовка немски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-12-2023
Листовка Листовка естонски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-12-2023
Листовка Листовка гръцки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-12-2023
Листовка Листовка английски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-09-2017
Листовка Листовка френски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-12-2023
Листовка Листовка италиански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-09-2017
Листовка Листовка латвийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-09-2017
Листовка Листовка литовски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-12-2023
Листовка Листовка унгарски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-12-2023
Листовка Листовка малтийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-09-2017
Листовка Листовка нидерландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-09-2017
Листовка Листовка полски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-12-2023
Листовка Листовка португалски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-09-2017
Листовка Листовка румънски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-12-2023
Листовка Листовка словашки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-12-2023
Листовка Листовка словенски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-09-2017
Листовка Листовка фински 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-12-2023
Листовка Листовка шведски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-12-2023
Листовка Листовка норвежки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-12-2023
Листовка Листовка исландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-12-2023
Листовка Листовка хърватски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-09-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите