Ciprobay  250 mg film-coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Ciprofloxacin

Предлага се от:

Bayer Pharma AG

АТС код:

J01MA2

INN (Международно Name):

Ciprofloxacin

дозиране:

250 mg film-coated tablets

Каталог на резюме:

Ciprobay, 250 mg film-coated tablets x 6; x 8; x 10; x12; x14; x16; x 20; x 28; x 50; x 100; x 160; x 500;

Дата Оторизация:

2015-08-06

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите