Cinacalcet Mylan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

синакалцет хидрохлорид

Предлага се от:

Mylan Pharmaceuticals Limited

АТС код:

H05BX01

INN (Международно Name):

cinacalcet

Терапевтична група:

Калциева хомеостаза

Терапевтична област:

Hyperparathyroidism, Secondary; Hypercalcemia

Терапевтични показания:

Лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм (НРТ) при пациенти в крайна фаза на бъбречно заболяване (ЕРСР) при поддържаща диализна терапия. Цинакалцет Майлана може да се използва като част от лечебния режим, включително фосфат и/или витамин D, стероли, ако е необходимо. Reduction of hypercalcaemia in patients with: , parathyroid carcinoma, primary HPT for whom parathyroidectomy , would be indicated on the basis of serum calcium levels (as defined by relevant treatment guidelines), but in whom parathyroidectomy is not clinically appropriate or is contraindicated.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
Листовка: информация за пациента
Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки
Синакалцет Mylan 60 mg филмирани таблетки
Синакалцет Mylan 90 mg филмирани таблетки
синакалцет (cinacalcet)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да приемате това
лекарство,
тъй като тя съдържа важна за Вас
информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Синакалцет Mylan и
за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да
приемете Синакалцет Mylan
3. Как да приемате Синакалцет Mylan
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Синакалцет Mylan
6. Съдържание на опаковката и
допъ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки
Синакалцет Mylan 60 mg филмирани таблетки
Синакалцет Mylan 90 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg
синакалцет (cinacalcet) (като хидрохлорид).
Синакалцет Mylan 60 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 60 mg
синакалцет (cinacalcet) (като хидрохлорид).
Синакалцет Mylan 90 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 90 mg
синакалцет (cinacalcet) (като хидрохлорид).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Синакалцет Mylan 30 mg филмирани таблетки
Зелена, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени
ръбове, с размери 10,0 mm x
6,4 mm, с вдлъбнато релефно означение
“М“ от едната страна и ”CI30” от
другата страна.
Синакалцет Mylan 60 mg филмирани таблетки
Зелена, овална, двойноизпъкнала
филмирана таблетка със скосени
ръбове, с размери 12.5 mm x
8,0 mm, с вдлъбнато релефно означение
“М“ от едната страна и ”CI60” от
другата страна.
Синакалцет Mylan 90 mg филмирани таблетки
Зелена, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-09-2022
Листовка Листовка чешки 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-09-2022
Листовка Листовка датски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-09-2022
Листовка Листовка немски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-09-2022
Листовка Листовка естонски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-09-2022
Листовка Листовка гръцки 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-09-2022
Листовка Листовка английски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-11-2015
Листовка Листовка френски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-09-2022
Листовка Листовка италиански 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-11-2015
Листовка Листовка латвийски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-11-2015
Листовка Листовка литовски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-09-2022
Листовка Листовка унгарски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-09-2022
Листовка Листовка малтийски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-11-2015
Листовка Листовка полски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-09-2022
Листовка Листовка португалски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-11-2015
Листовка Листовка румънски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-09-2022
Листовка Листовка словашки 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-09-2022
Листовка Листовка словенски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-11-2015
Листовка Листовка фински 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-09-2022
Листовка Листовка шведски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-09-2022
Листовка Листовка норвежки 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-09-2022
Листовка Листовка исландски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-09-2022
Листовка Листовка хърватски 12-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите