Brieka   200 mg hard capsules 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

N03AX16

дозиране:

  200 mg hard capsules 

Каталог на резюме:

Brieka, 200 mg hard capsules blisters - x 14; x 21; x 30; x 56; x 60; x 84; x 90; x 100 capsules; HDPE-containers - 100 capsules

Дата Оторизация:

2015-07-14

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите