Breakyl Start 200, 400, 600, 800 microgram buccal film

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Meda Pharma GmbH & Co. KG

АТС код:

N02AB3

дозиране:

200, 400, 600, 800 microgram buccal film

Каталог на резюме:

Breakyl Start, buccal film 1 x 200, x 400, x 600, x 800 microgram

Дата Оторизация:

2015-04-16

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите