Bravecto

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

fluralaner

Предлага се от:

Intervet International B.V

АТС код:

QP53BE02

INN (Международно Name):

fluralaner

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Ectoparasiticides за подаване на заявления, Изоксазолинов

Терапевтични показания:

Куче:- за лечение на кърлежи и бълхи паразитози;продукт може да се използва като част от стратегията на лечение за контрол на бълхи дерматит алергии (УСР). - За лечение на demodectic краста, причинена от демодекс канис;- за лечение на саркоптозом (Sarcoptes болест ВДП. канис) инфекция. - For reduction of the risk of infection with Babesia canis canis via transmission by Dermacentor reticulatus. [chewable tablets only]Cats:- For the treatment of tick and flea infestations;The product can be used as part of a treatment strategy for the control of flea allergy dermatitis (FAD). - За лечение на вредители с ушни кърлежи (Otodectes cynotis).

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-02-11

Листовка

                41
B. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА:
Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много
малки кучета (2 – 4,5 kg)
Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за малки
кучета (>4,5 – 10 kg)
Bravecto 500 mg дъвчащи таблетки за средно
големи кучета (>10 – 20 kg)
Bravecto 1 000 mg дъвчащи таблетки за големи
кучета (>20 – 40 kg)
Bravecto 1 400 mg дъвчащи таблетки за много
големи кучета (>40 – 56 kg)
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
The Netherlands
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Intervet GesmbH
Siemensstrasse 107
1210 Vienna
Austria
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много
малки кучета (2 – 4,5 kg)
Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за малки
кучета (>4,5 – 10 kg)
Bravecto 500 mg дъвчащи таблетки за средно
големи кучета (>10 – 20 kg)
Bravecto 1 000 mg дъвчащи таблетки за големи
кучета (>20 – 40 kg)
Bravecto 1 400 mg дъвчащи таблетки за много
големи кучета (>40 – 56 kg)
fluralaner
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка дъвчаща таблетка Bravecto съдържа:
BRAVECTO ДЪВЧАЩИ ТАБЛЕТКИ
FLURALANER (MG)
за много малки кучета (2 – 4,5 kg)
112,5
за малки кучета (>4,5 – 10 kg)
250
за средно големи кучета (>10 – 2
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много
малки кучета (2 – 4,5 kg)
Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за малки
кучета (>4,5 – 10 kg)
Bravecto 500 mg дъвчащи таблетки за средно
големи кучета (>10 – 20 kg)
Bravecto 1 000 mg дъвчащи таблетки за големи
кучета (>20 – 40 kg)
Bravecto 1 400 mg дъвчащи таблетки за много
големи кучета (>40 – 56 kg)
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Всяка дъвчаща таблетка съдържа:
BRAVECTO ДЪВЧАЩИ ТАБЛЕТКИ
FLURALANER (MG)
за много малки кучета (2 – 4,5 kg)
112,5
за малки кучета (>4,5 – 10 kg)
250
за средно големи кучета (>10 – 20 kg)
500
за големи кучета (>20 – 40 kg)
1 000
за много големи кучета (>40 – 56 kg)
1 400
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблетка за дъвчене.
Светлокафява до тъмнокафява таблетка
с гладка или леко грапава повърхност и
кръгла форма.
Малки ивици, петънца или двете могат
да бъдат видими.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За третиране на опаразитяване с
кърлежи и бълхи при кучета.
Този ветеринарномеди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-03-2022
Листовка Листовка чешки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-03-2022
Листовка Листовка датски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-03-2022
Листовка Листовка немски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-03-2022
Листовка Листовка естонски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-03-2022
Листовка Листовка гръцки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-03-2022
Листовка Листовка английски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-03-2022
Листовка Листовка френски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-03-2022
Листовка Листовка италиански 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-03-2022
Листовка Листовка латвийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-03-2022
Листовка Листовка литовски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-03-2022
Листовка Листовка унгарски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-03-2022
Листовка Листовка малтийски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-03-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-03-2022
Листовка Листовка полски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-03-2022
Листовка Листовка португалски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-03-2022
Листовка Листовка румънски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-03-2022
Листовка Листовка словашки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-03-2022
Листовка Листовка словенски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-03-2022
Листовка Листовка фински 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-03-2022
Листовка Листовка шведски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-03-2022
Листовка Листовка норвежки 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-03-2022
Листовка Листовка исландски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-03-2022
Листовка Листовка хърватски 21-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-03-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите