Bicusan 50 mg film - coated tablets

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Actavis Group PTC ehf.
АТС код:
L02BB3
дозиране:
50 mg film - coated tablets
Каталог на резюме:
Bicalutamide Actavis, 50 mg film-coated tablets blister: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98, 100; HDPE bottle: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98, 100
Номер на разрешението:
20140290
Дата Оторизация:
2014-10-01

Други продукти

search_alerts

share_this_information