Bicusan 50 mg film - coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

L02BB3

дозиране:

50 mg film - coated tablets

Каталог на резюме:

Bicalutamide Actavis, 50 mg film-coated tablets blister: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98, 100; HDPE bottle: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98, 100

Дата Оторизация:

2014-10-01

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите