Bicusan 150 mg film - coated tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf.

АТС код:

L02BB3

дозиране:

150 mg film - coated tablets 

Каталог на резюме:

Bicalutamide Actavis, 150 mg film-coated tablets blister: x 10; 14; 28; 30; 40; 50; 56; 84; 90; 98; 100 HDPE bottle: 10; 14; 28; 30; 40; 50; 56; 84; 90; 98; 100

Дата Оторизация:

2014-10-01

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите