Beromun

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тазонермин

Предлага се от:

Belpharma s.a.

АТС код:

L03AX11

INN (Международно Name):

tasonermin

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

саркома

Терапевтични показания:

Beromun е показан при възрастни, като допълнение към операция за последващо отстраняване на тумора, така че да се предотврати или забави ампутирани, или палиативни ситуация, за нерезектабельных сарком на меките тъкани на крайниците, се използват в комбинация с мелфаланом чрез мек гипертермической изолирани крайници перфузия (ИЛП).

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-04-12

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BEROMUN
1 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Тазонермин (Tasonermin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Beromun и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Beromun
3.
Как да използвате Beromun
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Beromun
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BEROMUN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Beromun съдържа активното вещество
тазонермин (тумор-некротизиращ фактор
алфа-1а),
произведен по рекомбинантна ДНК
технология. То принадлежи към клас
лекарства, известни
като имуностимуланти, които помагат
на тялото Ви да се бори с раковите
клетки.
Beromun се прилага заедно с лекарство,
съдържащо мелфалан, за лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Beromun 1 mg прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 1 mg тазонермин
(tasonermin)*, съответстващ на 3,0-6,0 х 10
7
IU
(международни единици).
* тумор-некротизиращ фактор алфа-1а
(TNFα-1a) произведен в
_E. coli_
по рекомбинантна ДНК
технология.
Помощнo(и) веществo(а) с известно
действие:
Всеки флакон съдържа 20,12 mg (0,87 mmol)
натрий. След разтваряне в 0,9%
физиологичен
разтвор на натриев хлорид
количеството е 37,82 mg (1,64 mmol) натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор (прах за
инфузия).
Прахът е бял до почти бял на цвят.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Beromun е показан при възрастни пациенти,
като допълнение към операция за
последващо
отстраняване на тумора, така че да
бъде предотвратена или отложена
ампутация, или в
палиативни ситуации при неотстраним
сарком на меките тъкани на крайниците
в комбинация с
мелфалан чрез леко затоплена
изолирана перфузия на крайник (ILP).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Това лечение трябва да бъде
предприемано в специализиран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-01-2022
Листовка Листовка чешки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-01-2022
Листовка Листовка датски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-01-2022
Листовка Листовка немски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-01-2022
Листовка Листовка естонски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-01-2022
Листовка Листовка гръцки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-01-2022
Листовка Листовка английски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-04-2009
Листовка Листовка френски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-01-2022
Листовка Листовка италиански 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2009
Листовка Листовка латвийски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2009
Листовка Листовка литовски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-01-2022
Листовка Листовка унгарски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-01-2022
Листовка Листовка малтийски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2009
Листовка Листовка нидерландски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2009
Листовка Листовка полски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-01-2022
Листовка Листовка португалски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2009
Листовка Листовка румънски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-01-2022
Листовка Листовка словашки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-01-2022
Листовка Листовка словенски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2009
Листовка Листовка фински 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-01-2022
Листовка Листовка шведски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-01-2022
Листовка Листовка норвежки 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-01-2022
Листовка Листовка исландски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-01-2022
Листовка Листовка хърватски 11-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-01-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите