Benosen Balance 112,5 mg/125,0 mg/80,0 mg coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Феникс медика - Ася Попова ЕООД""

АТС код:

N05CX

дозиране:

112,5 mg/125,0 mg/80,0 mg coated tablets

Каталог на резюме:

Benosen balance, 112,5mg/ 125,0 mg/ 80,0 mg coated tablets, x 10; x 20; 30; x 50; x 60; x 100

Дата Оторизация:

2015-04-24

Сигнали за търсене, свързани с този продукт